Pomiń menu

Eksperci-praktycy

Eksperci-praktycy

Jeśli potrzebujesz porady w jakieś sprawie związanej z aktywnością społeczną, skorzystaj z pomocy ekspertów-praktyków akcji Masz Głos. To doświadczeni uczestnicy, często laureaci nagrody Super Samorząd lub Super Głos, z dużym doświadczeniem aktywistycznym i wielu przypadkach trenerskim. Wszyscy zdążyli się wyspecjalizować w konkretnych dziedzinach działania, np. statutach sołectw, promocji działań społecznych, działań dla osób z niepełnosprawnościami. Skorzystaj z ich doświadczenia, skontaktuj się z tymi, których doświadczenie może być dla Ciebie przydatne – zaproś na spotkanie online/stacjonarne, warsztaty, wizytę studyjną.

Krystyna Adamenko, w akcji Masz Głos od 2018 roku. Jest założycielką i prezeską Fundacji Pięknolesie (gmina Żary, lubuskie). Wraz z Fundacją organizuje naukę pływania, kolonie, warsztaty dla dzieci. Współpracuje z seniorami wiejskimi przy aktywizowaniu ich do działania, np. w kontekście przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu. Jako trenerka kompetencji cyfrowych i trenerka ABC Przedsiębiorczości chętnie pokaże jak usprawnić pracę organizacji z pomocą darmowych narzędzi cyfrowych, omówi platformy i generatory wniosków, pokaże jak reklamować się w internecie. Kontakt: [email protected], 606 706 627

Teresa Cimała, w akcji Masz Głos od 2020 roku. Jest prezeską Stowarzyszenia Paramus w Żywcu (woj. śląskie), które koordynuje działania Żywieckiego Centrum Wolontariatu, organizuje wydarzenia kulturalne (m.in. corocznego konkursu fotograficznego pn. „Żywieckie Foto Zawody”), redaguje i wydaje lokalną gazetę „Nad Sołą i Koszarawą”. Chętnie podzieli się doświadczeniem dotyczącym wolontariatu, jego aspektów prawnych, możliwości rozwoju i współpraca w tym zakresie z samorządem. Kontakt: [email protected], 798 702 319  

Magdalena Garczarczyk, w akcji Masz Głos jako Kolektyw Kąpielisko od 2018 roku. Architektka krajobrazu, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni, nauczycielka, autorka kilkudziesięciu projektów publicznych terenów zieleni, organizatorka konsultacji i badań społecznych, projektów dotyczących wspólnej przestrzeni, partycypacji, działań lokalnych i proekologicznych.  Od 10 lat w ramach Projektu Zieleniak organizuje warsztaty, wydarzenia dla dorosłych i dzieci; zajmuje się też „outdoor education”. Członkini stowarzyszenia Kolektyw Kąpielisko i inicjatywy Zielone Miasto. Jako stypendystka Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury realizuje projekt Archiwum Społeczne Drzew. Może wesprzeć w inicjatywach związanymi z ogrodami społecznymi i działaniach na rzecz drzew w mieście. Kontakt: [email protected]

Beata Jakubiak, w akcji Masz Głos od  2013 roku. Jest prezeską Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” – laureata nagrody Super Samorząd (2013). Spełnia się też jako sołtyska Wójtowa (woj. warmińsko-mazurskie), założycielka i wiceprzewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Wójtowie Wójtowianki, liderka grupy Odnowy Wsi Wójtowo i wiceprezeska Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Barczewo. Najlepiej czuje się w tematach aktywizacji terenów wiejskich, odkrywania ich mocnych stron, pracy stowarzyszeń i pracy sołtysów. Pomoże założyć koło gospodyń wiejskich i znaleźć pomysł na jego działanie. Zna się też na opiece nad osobą niepełnosprawną w warunkach domowych. Kontakt: [email protected], 602 486 476

Barbara Łasińska, w akcji Masz Głos od 2017 roku. Jest prezeską Stowarzyszenia RAZEM DLA KONARZEWA z Wielkopolski – laureata nagrody Super Samorząd (2019), zajmującego się animacją społeczną, edukacją obywatelską, integracją międzypokoleniową. Ma doświadczenie w działaniach na rzecz poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej, organizacji inicjatyw oddolnych. Chętnie zmotywuje do działania, zwłaszcza wtedy, gdy pojawia się myśl, że się nie da. Kontakt: [email protected], 506 565 551

Mieczysław Makarewicz, w akcji Masz Głos od 2017. Jest związany z Towarzystwem Przyjaciół dolny Białej Lądeckiej „Kruszynka” (woj. dolnośląskie) – laureatem nagrody Super Samorząd w 2018 roku, które działa na terenach wiejskich przy remontach i naprawach małej architektury (krzyże pasyjne, kapliczki, przydrożne kalwarie), infrastruktury turystycznej. Stowarzyszenie prowadzi też działania o charakterze patriotycznym (obchody rocznic wolnych wyborów, spotkania z posłami ubiegłych kadencji, składanie kwiatów i zniczy przy pomniku solidarności polsko-czechosłowackiej). Współpracuje z Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu przy okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, angażuje się w życie samorządu lokalnego: w debaty o stanie gminy, konsultacje społeczne, sesjach rady, na których chętnie zabiera głos. W tym roku Towarzystwo obchodzi 30-lecie działalności. Kontakt: [email protected]

Zbigniew Mieszkowicz, w akcji Masz Głos od 2018 roku. Jest związany z Fundacją Będzie Dziko z Rzeszowa (woj. podkarpackie), opiekującą się drzewami – zna się na działaniach i procedurach związanych z ich ochroną. Chętnie pomoże we wszystkim, co ma ocalić drzewa. Kontakt: [email protected], 728 082 963

 

Barbara Mońko-Juraszek, w akcji Masz Głos od 2017 roku. Wraz z Fundacją TRYBIK jest laureatką nagrody Super Samorząd (2018) za wolontariat ponad granicami, czyli za szerzenie wolontariatu w dwóch gminach. Fundacja, której jest prezeską, zajmuje się m.in. wolontariatem, działaniami prozdrowotnymi, pomocowymi (w pandemii było to szycie maseczek, teraz – pomoc uchodźcom, nauka języka polskiego). Chętnie podzieli się doświadczeniem na temat budowania wolontariatu, kontaktu z władzą lokalną i mieszkańcami, organizacji imprez środowiskowych: zbiórek charytatywnych, loterii i innych form pozyskiwania pieniędzy na działania. Kontakt przez Fundację Batorego: [email protected], 796 332 133

Robert Niedzwiecki, w akcji Masz Głos od 2017 roku. Powołał Stowarzyszenie „Projekt Radomir”, którym kieruje od początku działalności jako prezes. W ramach Stowarzyszenia promuje zdrowy styl życia, organizuje turnieje i imprezy integracyjno-sportowe, sieciuje i szkoli lokalne organizacje, w tym koła gospodyń wiejskich, a także sołtysów i liderów lokalnych. Jest bardzo aktywny w internecie: prowadzi kilkanaście stron tematycznych, administruje grupami na Facebooku. Chętnie pomoże w założeniu grupy lub strony na Facebooku. Kontakt: 607 084 012, [email protected], https://www.facebook.com/projektRadomir

Mirosław Noga, w akcji Masz Głos od 2017 roku. Jest prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Łuczyna (woj. dolnośląskie), specjalizującego się w integracji mieszkańców, działaniach na rzecz dostępności lokalnego samorządu, jawności działań wójta. Stowarzyszenie wyegzekwowało m.in. przestrzeganie przez samorząd gminy takich przepisów jak wolny wstęp mieszkańców na komisje rady, możliwość nagrywania sesji. Chętnie pomoże w sporządzaniu wniosków o udostępnienie informacji publicznej i skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w celu wyegzekwowania jawności. Kontakt: [email protected]

Paweł Pietrzak, w akcji Masz Głos od 2010 roku. Wraz z Młodzieżową Radą Miejską w Olsztynku (woj. warmińsko-mazurskie) jest laureatem nagrody Super Samorząd (2012). Działa w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków Koło w Olsztynku, grupie nieformalnej Młodzi aktywnie Lokalni. Jest aktywnym społecznikiem i wolontariuszem gminy Olsztynek. Zawodowo zajmuje się współpracą Gminy Stawiguda z organizacjami społecznymi. Podzieli się wiedzą na temat młodzieżowych rad, organizacji wolontariatu, koordynacji projektami, komunikacji w mediach społecznościowych i przez strony internetowe, organizacji eventów, marketingu, montażu video i fotografowania. Kontakt: [email protected], 500 897 175

Janina Piwowarczyk, w akcji Masz Głos od 2016 roku. Prezeska stowarzyszenia Nasze Osiedle Ścigały,  które działa na rzecz społeczności lokalnej, osób starszych; zajmuje się też aktywnością na rzecz praw człowieka. Współorganizowała konsultacje społeczne, organizowała spotkania międzypokoleniowe, współprowadziła – i nadal to robi – Telefon Wsparcia dla Seniorów ze Śląska. Ma doświadczenie w zakresie zasad funkcjonowania i standardów gminnych rad seniorów. Podzieli się wiedzą na temat inkluzywności i różnorodności, ale też dyskryminacji i stereotypów istniejących w naszym społeczeństwie, pomoże w zorganizowaniu Żywej Biblioteki lub spotkań międzypokoleniowych. Kontakt przez Fundację Batorego: [email protected], 796 332 133

Damian Piórko Ziemba, animator czasu wolnego i animator społeczny (związany z programem Active Citizens), lider Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, storyteller, specjalista ds. marketingu, popularyzator game based learning, prezes Fundacji GraTy (woj. podkarpackie). Jest innowatorem społecznym w ramach Generatora Innowacji Sieci Wsparcia, przedsiębiorcą społecznym i koordynatorem wolontariatu w Korpusie Solidarności. Podzieli się doświadczeniem z trzech obszarów: 1) jak opowiadać o swojej organizacji, prowadzić angażujące rozmowy z partnerami, mecenasami i sponsorami, pozyskiwać wolontariuszy do dłuższej współpracy, budować zgrany zespół; 2) w zakresie ekonomii społecznej – czym są tego rodzaju firmy, dlaczego pracownik jest w nich najważniejszy i jak wspierać osoby w kryzysie; 3) jak stworzyć trzecie miejsce, przestrzeń do budowania więzi, relacji, rozwijania pasji, hobby i nauki. Kontakt: [email protected], 606 984 753

Alicja Rymszewicz, w akcji Masz Głos od 2017 roku. Dwukrotna laureatka nagrody Super Samorząd (2018, 2019), którą dostała z Forum Sołtysów „Gromada” za działania wpierające współpracę sołectw z władzami samorządowymi. Jest założycielką i prezeską Stowarzyszenia Trygort nad Mamrami, organizującego m.in. warsztaty artystyczne, koncerty, wystawy i zajęcia sportowe. Jest też sołtyską Trygortu (woj. warmińsko-mazurskie). Chętnie pomoże w tworzeniu strategii rozwoju sołectwa, rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją funduszu sołeckiego, w przygotowywaniu nowych statutów sołectw, w pracy nad angażowaniem mieszkańców do działań. Kontakt przez Fundację Batorego: [email protected], 796 332 133

Małgorzata Ryszewska i Łukasz Rydzyński, w akcji Masz Głos od 2019 roku, w której działania zaczęli od likwidacji wyspy ciepła w Radomiu (woj. mazowieckie), za co dostali nagrodę Super Samorząd (2020). Reprezentują Stowarzyszenie Zielona Akcja, w którym zajmują się m.in. ekologią, turystyką, działaniami w obronie i na rzecz zieleni miejskiej, rozwojem ogrodnictwa miejskiego. Organizują spacery edukacyjne, pikniki o tematyce ekologicznej i różnego rodzaju warsztaty. Chętnie podzielą się doświadczeniem z ekologii, ochrony środowiska, turystyki, animacji ogrodnictwa miejskiego, w zapobieganiu skutkom zmian klimatycznych. Kontakt: [email protected], 798 606 961

Teresa Rysztak, z akcją Masz Głos związana od 15 lat. Emerytowana polonistka, od zawsze mieszkanka wsi na Pomorzu, inicjatorka, założycielka i prezeska Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej”. Zdobyła z nim tytuł Super Samorząd (2019). Najlepiej czuje się w działaniach aktywizujących lokalną społeczność, w akcjach pomocowych. Chętnie pomoże w zorganizowaniu debaty poruszającej ważne dla danej społeczności problemy, w zorganizowaniu festynu. Poprowadzi imprezę, przygotuje program artystyczny; ma bogaty materiał kabaretowy (o starości). Podzieli się też doświadczeniem w zakresie tworzenia i funkcjonowania gminnej rady seniorów. Kontakt: [email protected]

Adrian Skoczylas, w akcji Masz Głos od 2014 roku. Za największy sukces uważa nagrodę Super Samorząd (2016) za wprowadzenie budżetu obywatelskiego w Zgierzu i wyróżnienie za publikację protokołów z posiedzeń komisji Rady Miasta i rad osiedli (2017). Jest prezesem Stowarzyszenia EZG (woj. łódzkie), które zajmuje się edukacją obywatelską, promocją zgierskiej kultury i historii, wolontariatem młodzieży i lokalnymi mediami. Może podzielić się doświadczeniem w temacie budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych, rad osiedli, angażowania obywatelskiego młodzieży. Chętnie pomoże odnaleźć się w urzędowych zakamarkach (w realnej przestrzeni i na BIP) i w nawiązywaniu kontaktu między organizacjami/grupami nieformalnymi a mediami. Kontakt: [email protected] lub www.facebook.com/adrskoczylas. Telefon przez Fundację Batorego: [email protected], 796 332 133

Anna Maria Szymkowiak, w akcji Masz Głos od 4 lat. Jest fundatorką i prezeską Fundacji Akceptacja, którą założyła dla wspierania osób trans. W Fundacji dąży do tego, by przeciwdziałać wykluczeniu i skutecznie pomagać za pomocą działań w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i profilaktyki zdrowia (głównie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym). Podzieli się doświadczeniem z pozyskiwania pieniędzy na działania od samorządu, pracy w Komisji Dialogu Obywatelskiego, Radzie Pożytku Publicznego, zespołach eksperckich (np. w Biurze RPO i inicjatywie Nasz Rzecznik), dbania o bezpieczeństwo uczestników organizowanych wydarzeń, upowszechniania wiedzy w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i automatycznej defibrylacji, pracy z osobami wykluczonymi (w kryzysach bezdomności, uzależnienia, uchodźczym imigranckim). Kontakt: [email protected], 667 863 841

Ula Tabiszewska i Bożena Bator z krakowskiego Stowarzyszenia Zacięcie (woj. małopolskie). Realizują projekty społeczne oparte na ruchu (szczególnie wspinanie), przygodzie i kontakcie z naturą. Szczególnie ważne jest dla nich przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnościami. Przez rok były animatorkami w Miejscu Aktywności Mieszkańców na Kozłówce i między innymi to doświadczenie doprowadziło je do nagrody Super Głos w 2022 roku. Od niedawna tworzą otwartą dla wszystkich Naszą Ścianę – halę wspinaczkową i centrum społecznościowe zarazem, skupiające osoby mieszkające po sąsiedzku. W pracy stawiają na ciągłą naukę i metody takie jak budżet obywatelski i inicjatywa lokalna. Dużą część działań finansują dzięki działalności odpłatnej, a coraz więcej projektów realizują dzięki wsparciu wolontariuszek i wolontariuszy (wolontariat rodzinny i młodzieżowy). Chętnie wchodzą we współpracę z samorządem i z lokalnym biznesem. Podzielą się doświadczeniem, jak prowadzić działania oparte na zajęciach ruchowych, spacery wytchnieniowe i tworzyć miejsca otwarte dla lokalnej społeczności. Kontakt: [email protected], 693 032 219 (Bożena), 691 145 098 (Ula).