Pomiń menu

Spotkania regionalne w ramach akcji, październik 2015

We wrześniu i październiku 2015 r. spotkaliśmy się z wami na 10 spotkaniach rozsianych po całej Polsce. Wzięły w nich udział 144 osoby! Rozmawialiśmy między innymi o sposobach angażowania mieszkańców i mieszkanek do działania i o dostępie do informacji publicznej, a także dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami z akcji. Dziękujemy za energię, którą sobie nawzajem dajemy!