Pomiń menu

Baza miejsc dla młodych w Koninie

Baza miejsc dla młodych w Koninie

Konin boryka się z degradacją obszarów poprzemysłowych. Młodzi uciekają do innych miast. Jak ich zatrzymać? Za pomysł na rozwiązanie tego problemu Stowarzyszenie M-LAB zostało finalistą nagrody Super Samorząd 2021.

Stowarzyszenie M-LAB chciało wzmocnić dialog młodzieży z miastem, bardziej związać młodych z Koninem. Stąd pomysł stworzenia M-BAZY, czyli narzędzia identyfikującego miejsca przyjazne młodzieży w Koninie, zebranych przez nią samą. Stowarzyszenie zabrało się za tworzenie bazy od diagnozy potrzeb młodzieży: czy ma poczucie osamotnienia, potrzebę integracji, czy czuje się bezpiecznie w mieście. „Naszym pomysłem chcieliśmy przeciwdziałać izolacji i poczuciu samotności, które nasiliły się podczas pandemii”, mówi Zofia Wójcik, uczennica szkoły podstawowej, aktywna w Młodzieżowej Radzie. Już same rozmowy z młodymi na temat bazy miały znaczenie wspierające. Odbywały się w Urzędzie Miasta, w pomieszczeniu specjalnie przeznaczonym na współpracę z młodzieżą.

Stowarzyszenie M-LAB razem z Młodzieżową Radą Miasta i przedstawicielami władzy miasta podjęło też inne działania wzmacniające młodych. Razem zorganizowali Europejski Tydzień Młodzieży (maj 2021), Tydzień Praw Dziecka (październik 2021), wspierali ubieganie się Konina o tytuł UNICEF-u Miasto Przyjazne Dzieciom, włączyli się do projektu Młodzieżowi Ambasadorowie Klimatu.

To właśnie podczas pierwszego z tych wydarzeń, czyli Europejskiego Tygodnia Młodzieży, na agendzie rozmów zaistniał wątek miejsc dla młodzieży w Koninie. Niewiele później ruszyły prace nad bazą. Czuwały nad nimi: Wanessa Komicz (M-LAB), Agnieszka Gołębiowska (Urząd Miasta), Emilia Wasielewska (radna), Zofia Wójcik (Młodzieżowa Rada Miasta). Chodziło o stworzenie bazy miejsc, w których młodzież mogłaby bezpiecznie i kreatywnie spędzać czas z rówieśnikami, nawiązywać nowe znajomości.

Jak układała się współpraca z władzami samorządowymi

Przy każdym działaniu podejmowanym przez Stowarzyszenie na rzecz wsparcia młodzieży byli i są obecni przedstawiciele władz samorządowych (zastępca prezydenta, radni). Szczególnie zaangażowana była radna, opiekująca się Młodzieżową Radą Miasta, która uczestniczyła w pracach roboczych nad M-BAZĄ i spotkaniach oficjalnych. Młodzież miała udostępnione w budynku Urzędu miejsce do swoich prac koncepcyjnych nad M-BAZĄ, przystosowane specjalnie dla nich: z kolorowymi ścianami, pufami. Na stronie miasta widnieje stała zakładka dotycząca młodzieży.

„Dzięki współpracy z samorządem młodzież dostała więcej przestrzeni do wyrażania własnych opinii, a to jest to, na czym najbardziej jej zależy. Młodzi widzą, że są częścią miasta i są w tej współpracy traktowani na równi z dorosłymi. Jeszcze wiele przed nami, ale to dobry początek nauki wzajemnego słuchania, szanowania się i współpracy w duchu demokracji”, mówi Emilia Wasielewska, radna miasta Konina, opiekunka Młodzieżowej Rady Miasta Konina

Zaangażowanie mieszkańców

W działanie została włączona młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Konina. Była zachęcana i rekrutowana do roli ambasadorek i ambasadorów M-BAZY. Równolegle z tworzeniem M-BAZY odbywał się w Koninie Tydzień Praw Dziecka, powiązany z włączeniem się miasta w inicjatywę UNICEF-u. Podczas tego wydarzenia odbyły się trzy spotkania z konińską młodzieżą, która dyskutowała o swoich prawach i problemach swojego środowiska. Wydarzenie zakończyło się w Konińskim Domu Kultury pokazem etiudy o szkole i dyskusją „long table” o prawach młodych; ciekawostką jest to, że dyskusja nie była moderowana. „Spotkania pokazały, że młodzież jest naprawdę świadoma i dojrzała. Co ważne, chce rozmawiać. Niestety towarzyszy jej przekonanie, że nie mają siły przebicia, bo przecież to „tylko” młodzi ludzie. Czas dać im głos!”, mówi Agnieszka Gołębiowska, koordynatorka ds. młodzieży i projektów kreatywnych w konińskim urzędzie.

Zasięg i znaczenie działania

  • władze uczestniczyły w 13 wydarzeniach/spotkaniach zrealizowanych przez młodych,
  • zbudowanie strony internetowej bazy,
  • nagranie filmu zachęcającego do bycia ambasadorem M-BAZY,
  • 17 ambasadorów M-BAZY,

We wszystkich działaniach wzmacniających młodzież uczestniczyło ponad 450 młodych osób. „Wiele z postulatów młodych ludzi, zgłaszanych podczas debat i dyskusji, zostało wpisanych w tzw. Nową Ścieżkę Rozwoju miasta”, mówi Witold Nowak, zastępca prezydenta ds. społecznych Konina.

Zaangażowanie młodzieży w M-BAZĘ jest inspiracją dla innych grup z akcji Masz Głos, czego dowodem wizyta u Młodzieżowej Rady Miasta Konina grupy z Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo wraz z zastępcą burmistrza. W działaniu w ramach akcji Masz Głos grupę wspierała Fundacja Aktywności Lokalnej, organizacja partnerska projektu Fundacji Batorego.

Puenta

Młodzież przejmuje inicjatywę i utożsamia się z przyszłością swojego miasta. Mając wpływ i głos, może wpływać na jego kierunki rozwoju.

*

Stowarzyszenie M-LAB włącza młodzież w działania na rzecz miasta. Działają w nim młodzi ludzie pod opieką prezeski, która jest też koordynatorką ds. młodzieży w Urzędzie Miasta Konina. Stowarzyszenie współpracuje z Młodzieżową Radą Miasta.