Pomiń menu

Biegi sołeckie

Biegi sołeckie

W skład gminy wiejskiej Pruszcz Gdański wchodzi 31 sołectw, mających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy mieszkańców. Im większe sołectwo, tym słabsza integracja, podobnie jak zaangażowanie mieszkańców w lokalne działania. Co mogłoby zmienić tę sytuację?

Na pomysł biegów sołeckich wpadł Marek Wiergowski z grupy Straszyn Biega z potrzeby wyzwania biegowego i chęci poznania okolicznych sołectw. Na przełomie 2019 i 2020 udało się zorganizować kilka biegów pod nazwą „Biegiem poznaj 31 sołectw gminy Pruszcz Gdański”; przerwała je pandemia. Nowe perspektywy pojawiły się przed Grupą po przystąpieniu do akcji Masz Głos, gdy mogła sięgnąć po wsparcie koordynatorów ze Stowarzyszenia Rozwoju Inspiracje, organizacji partnerskiej Fundacji Batorego. Organizatorzy akcji wysłali list polecający do wójt Gminy Magdaleny Kołodziejczak i dyrektora Sportu i Rekreacji Karola Lipskiego, co ułatwiło wstępne ustalenia między grupą a samorządowcami w sprawie organizacji biegów.

W akcji sportowo-integracyjnej „Biegiem poznaj 31 sołectw gminy Pruszcz Gdański” chodziło o spopularyzowanie krótkich (ok. 5-8 km) biegów, marszobiegów, marszów i wycieczek rowerowych jako ogólnodostępnych form sportu w środowisku wiejskim. Biegi miały też zintegrować mieszkańców sąsiednich sołectw, przybliżyć im miejsca wartościowe przyrodniczo i historycznie w gminie.

Wyzwaniem było rozpromować 31 biegów tak, by w każdym chciało uczestniczyć jak najwięcej mieszkańców. Organizatorzy chcieli dotrzeć przede wszystkim do sołectw, których mieszkańcy czują się wyobcowani i samotni, a dotyka to zwłaszcza ludzi z małych wsi i miejscowości. Takie osoby najtrudniej było zaangażować. W praktyce nagłaśnianie biegów polegało na kontakcie telefonicznym sołtysa Radunicy – Michała Nowaka, z sołtysami kolejnych lokalizacji wydarzenia. Marek Wiergowski dostarczał plakaty ogłoszeniowe z prośbą o wstawienie do tablicy sołeckiej. Na ogół sołtysi i sołtyski chętnie uczestniczyli w przedsięwzięciu, angażowali mieszkańców. Niekiedy otwierali świetlice wiejskie, częstowali herbatą i ciastem, a nawet organizowali ogniska z kiełbaskami.

Jak układała się współpraca z władzami samorządowymi

Wójt Gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak, znając od kilku lat działania grupy Straszyn Biega i działania społeczne Marka Wiergowskiego, z chęcią zaangażowała się w inicjatywę już po samej rozmowie telefonicznej. Z pomocą dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Karolem Lipskim powstał regulamin biegów i imprez. Dyrektor pośredniczył też w kontakcie z sołtysem Radunicy Michałem Nowakiem, co w dużym stopniu ułatwiło kontakty z pozostałymi sołtysami gminy. Z jednej strony są oni krytyczni względem działań nietypowych, które nie są związane z budową dróg czy infrastruktury. Z drugiej narzekają na apatię i brak chęci do działań integracyjnych w sołectwie. Stąd kontakt sołtysów przez aktywnego sportowo dyrektora Karola Lipskiego i sołtysa Michała Nowaka znacznie przyspieszył i ułatwił organizację biegów. Każdy bieg zaczynał się od krótkiej pogadanki sołtysa na temat jego sołectwa: historii, problemów, radości.

Na ostatnim 31. biegu w Mokrym Dworze 30 listopada 2021 byli obecni samorządowcy – wójt Magdalena Kołodziejczak, dyrektor Ośrodka Sportu Karol Lipski, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański Wiesław Zbroiński i sołtys Radunicy Michał Nowak, którzy włączyli się w nagradzanie uczestników biegu, w tym wręczanie certyfikatów i nagród. W końcowym poście na Facebooku 2 grudnia 2021 Michał Nowak relacjonował: „Przez ostatnie 4 miesiące <biegusiem> poznawaliśmy najciekawsze zakątki naszych miejscowości. Pierwszy raz wziąłem udział w projekcie razem ze wszystkimi 31 sołtyskami i sołtysami naszej gminy. Jestem z tego niesamowicie dumny”.

Zaangażowanie mieszkańców

Grupa Straszyn Biega tak planowała kolejne odcinki biegów, aby umożliwić udział jak największej grupie mieszkańców, bez względu na wiek, płeć czy poziom przygotowania i treningu. Mieszkańcy najczęściej włączali się biegiem lub na rowerach. Czasami problemem była pogarszająca się pogoda i za szybko zachodzące słońce, dlatego w sierpniu i we wrześniu frekwencja na biegach była wyższa niż w październiku i listopadzie.

Zasięg i znaczenie działania

  • uczestnikami biegów/marszobiegów byli mieszkańcy i sołtysi 31 miejscowości gminy Pruszcz Gdański,
  • pokonanych ok. 190 km,
  • liczba uczestników poszczególnych biegów oscylowała od kilku do kilkudziesięciu uczestników (łącznie mogło uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach ok. 100-150 osób),
  • ponad 30 postów w mediach społecznościowych,
  • ponad 30 wydrukowanych i rozdystrybuowanych plakatów promujących wydarzenie,
  • 50 wydrukowanych i rozprowadzonych kalendarzy z wydarzenia,
  • 50 wydanych certyfikatów i rozdanych nagród.

Bardzo cenne były wrażenia niektórych sołtysów, którzy podkreślali, że jest to pierwsza akcja łącząca wszystkie sołectwa gminy Pruszcz Gdański. W związku z tak pozytywnym odzewem jest planowana kontynuacja działania.

Puenta

Akcja „Biegiem poznaj 31 Sołectw Gminy Pruszcz Gdański” pokazała bogactwo turystyczno-przyrodnicze tutejszych sołectw, zbliżyła mieszkańców, dała im czas i miejsce na wspólne spotkanie. Dostali impuls do większej aktywności fizycznej i motywację do zdrowego stylu życia. Grupa wraz z Wójt Gminy Pruszcz Gdański dostała nagrodę Super Samorząd 2021.

*

Grupa Straszyn Biega biega od 2012. Zaczęło się od Grzegorza Białczaka, który zaprosił początkujących i doświadczonych biegaczy na wspólne treningi. Obecnie grupa jest tworem „samoorganizującym się”, a  jej członków można spotkać na trasach asfaltowych, duktach leśno-górskich ultramaratonów. Mają na koncie ok. 460 zajęć biegowych i 100 marszobiegowych. Wspólnie jeżdżą na zawody, a po zawodach leżakują i biesiadują. Grupa potrzebuje ciągłych wyzwań.