Pomiń menu

Bobasy do urn, czyli prawa dla najmłodszych

Bobasy do urn, czyli prawa dla najmłodszych

Jedno z pytań stawianych przy przygotowywaniu regulaminów budżetów obywatelskich brzmi: ile trzeba mieć lat, by głosować na projekty? Okazuje się, że 18 wcale nie jest jedyną możliwością. W Olsztynku dzięki staraniom Młodzieżowej Rady Miejskiej cezurę wieku głosujących ustalono początkowo na 16 lat, a w kolejnym ruchu dolną granicę zlikwidowano całkowicie!

Olsztynek (warmińsko-mazurskie) / 2016

Rada, skupiająca piętnaścioro przedstawicieli i przedstawicielek olsztyneckich gimnazjów i liceów, zajmuje się promowaniem idei samorządności i wspiera aktywność młodzieży. W 2012 roku Rada wywalczyła naszą nagrodę Super Samorząd za ulepszanie relacji komunikacji pomiędzy radnymi a mieszkankami i mieszkańcami. W ramach tegorocznej [2016] akcji Masz Głos, Masz Wybór* Rada postanowiła doprowadzić do wprowadzenia w Olsztynku budżetu obywatelskiego. Pierwszym sukcesem w ramach tego działania było przekonanie władz lokalnych do powołania zespołu ds. budżetu obywatelskiego, w skład którego poza władzami weszli przedstawiciele strony społecznej – organizacji pozarządowych, mieszkanek i mieszkańców, Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Rada organizowała także spotkania wokół budżetu, w których uczestniczyli przedstawiciele władz oraz mieszkańcy, a także specjalnie zaproszony ekspert ds. budżetu obywatelskiego z Fundacji Batorego. Podsumowano na nich wyniki prac i omówiono założenia Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Zabiegając o to, by głosowanie młodzieży stało się faktem, a nie tylko zapisem w regulaminie, Rada promowała ideę budżetu w szkołach i podczas organizowanych przez siebie wydarzeń.

Działania Młodzieżowej Rady odniosły znakomite skutki, co udało się dzięki wartej podkreślenia otwartości władz na dyskusję i na wprowadzanie zmian w regulaminie budżetu nawet na etapie, na którym projekt uchwały i harmonogram prac były już ustalone. Planowany termin podpisania dokumentów i rozpoczęcie I edycji olsztyneckiego budżetu obywatelskiego został ustalony na 25 kwietnia 2016 roku. Zaangażowanie radnych miejskich, urzędu miasta (zastępcy burmistrza, sekretarza miasta, pracownika referatu inwestycji i planowania przestrzennego) oraz wszystkich przewodniczących rad osiedlowych dobrze wróży dalszym działaniom.

*Do 2016 roku akcja Masz Głos funkcjonowała pod nazwą “Masz Głos, Masz Wybór”.