Pomiń menu

Drzewa dla nowego pokolenia

Drzewa dla nowego pokolenia

Mieszkańcy i mieszkanki miejscowości Łęgajny w nowatorski sposób zadbali o to, by okoliczne jezioro pozostało ich wspólnym dobrem. Jako Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny oraz Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego przejęli od władz jezioro i wydzierżawili brzeg, który zagospodarowują na Centrum Aktywizacji Społecznej – otwarte, niekomercyjne miejsce spotkań.

Łęgajny (warmińsko-mazurskie) / 2018

Nad jeziorem powstają ścieżki, strefy z roślinnością, infrastruktura wypoczynkowa (także dla osób niepełnosprawnych) oraz Arboretum – Park Narodzin z drzewami dedykowanymi każdemu nowo narodzonemu mieszkańcowi. Park Narodzin zachęci mieszkańców i mieszkanki do troski o swoje otoczenie – to rodzice będą sadzić drzewka swoim dzieciom i o nie dbać. Działania są wspólnie planowane i wykonywane – podczas czterech spotkań z radą sołecką i z okolicznymi organizacjami przeprowadzono diagnozę społeczną oraz konsultacje, oddolnie zinwentaryzowano teren pod park i zebrano rośliny pod nasadzenia. W projekt zaangażował się sołtys wsi. Przychylny jest mu także burmistrz gminy Barczewo, dzięki czemu sprawy urzędowe są sprawnie załatwiane, a gmina występuje jako partner podczas starań o dotacje. Otwarcie Parku nastąpi 23 czerwca 2018 roku.

Park Narodzin jako część składowa Centrum Aktywizacji Społecznej będzie takim miejscem w krajobrazie Łęgajn, które na stałe zwiąże mieszkańców i będzie miejscem o szczególnym znaczeniu sentymentalnym – mówi Andrzej Turek, sołtys wsi Łęgajny i jeden z inicjatorów powstania Arboretum.