Pomiń menu

Kilometr ścieżki rowerowej

Kilometr ścieżki rowerowej

Bogusławice dzieli od Oleśnicy zaledwie kilometr. Ze wsi do miasta prowadzi spękana, dziurawa droga powiatowa, bez pobocza i chodnika. W ostatnich latach wyraźnie zwiększył się ruch samochodowy, co utrudniło poruszanie się po tej drodze nawet rowerem. KGW Bogusławicach "Dolina Szarloty" zareagowało na tę sytuację na tyle skutecznie, że zostało finalistą nagrody Super Samorząd 2021.

W Kole Gospodyń odżył zamysł zachęcenia samorządów do budowy ścieżki rowerowej, która połączyłaby wieś z miastem. Dwie mieszkanki wsi (z Koła) już w 2018 próbowały przekonać władze do tego pomysłu. Wówczas wójt gminy zadeklarował, że może pokryć 50% kosztów inwestycji, z kolei starosta powiatowy w ogóle nie odpowiedział na wniosek i temat przycichł aż do momentu przystąpienia Koła do tegorocznej edycji akcji Masz Głos, w której w działaniach pomagało mu Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, organizacja partnerska projektu Fundacji Batorego.

Jak układała się współpraca z władzami samorządowymi

Aby przekonać wójta i starostę do wybudowania kilometra ścieżki rowerowej, KGW wystosowało we wrześniu 2021 wnioski do obydwu urzędów o wpisanie do ich budżetów tej inwestycji. Członkinie Koła wiedziały też, że nie ma to jak kontakt bezpośredni, więc odbyły kilka rozmów z wójtem i pracownikami urzędu gminy oraz ze starostą. Wójt już na pierwszym spotkaniu podtrzymał swoją decyzję z 2018 o sfinansowaniu inwestycji w wysokości 50% kosztów. Starosta początkowo nie chciał się spotkać z przedstawicielkami KGW, ale ostatecznie udało się doprowadzić do wspólnych rozmów. W trakcie pierwszej z nich starosta powiedział, że zdaje sobie sprawę ze znaczenia inwestycji, ale nie chce składać żadnych deklaracji. Po kolejnych rozmowach z wójtem i nagłośnieniu sprawy w lokalnych mediach doszło do spotkania w wójta i starosty, podczas którego obie strony zawiązały porozumienie. Ostatecznie zapadła decyzja, że w 2022 Gmina sfinansuje projekt inwestycji (taka pozycja została wpisana do budżetu), a w kolejnym roku powstanie ścieżka, na którą oba urzędy złożą się po połowie.

Zaangażowanie mieszkańców

Najpierw członkinie KGW przeprowadziły kampanię społeczną na rzecz budowy ścieżki. O jej potrzebie powiedziały lokalnym mediom, które podjęły temat (m.in. wywiad w radiu jednej z liderek i artykuły w lokalnej gazecie). KGW informowało o wszystkich krokach na swoim profilu na Facebooku i za pomocą marketingu szeptanego. Informacje o działaniach na rzecz budowy trasy rowerowej spotkały się z przychylnym odbiorem przez mieszkańców wsi, którzy dopingowali przedstawicielki KGW w komentarzach na Facebooku i w prywatnych rozmowach.

„Sukcesem dla jest, że samorządy nie tylko nas wysłuchały, ale wspólnie zaczęły działać przy pomyśle ścieżki rowerowej. Nasza społeczność wiejska i członkinie KGW przekonały się, że my, mieszkańcy, także mamy głos i jak działamy wspólnie, to możemy osiągnąć zamierzone przez nas cele”, mówi Ewa Maślanka z KGW.

Zasięg i znaczenie działania

  • kilkanaście mieszkanek wsi Bogusławice zaangażowanych w działanie,
  • informacje w lokalnych mediach (prasa, wywiad w radiu),
  • kilkanaście spotkań z przedstawicielami gminy i powiatu.

Puenta

Przedstawicielki KGW nauczyły się, że działając wspólnie i planując swoje działania, mogą mieć wpływ na otoczenie i działania podejmowane przez władzę. Dzięki ścieżce poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców wsi i trochę zmniejszą problemy transportowe.

*

KGW w Bogusławicach „Dolina Szarloty” powstało w 2020 i choć zaczynała się pandemia, nie było to przeszkodą w założeniu Koła. W czerwcu 2020 jego członkinie zorganizowały zbiór ubrań, butów, zabawek, gier dla Domu Dziecka w Bierutowie, w sierpniu zebrały pokaźną sumę pieniędzy na zakup artykułów szkolnych. Dziś w Kole jest 22 kobiet.