Pomiń menu

Klub Seniora w Pawonkowie

Klub Seniora w Pawonkowie

W Pawonkowie nie działała żadna grupa seniorów, nie było też ofert skierowanych do niej. Tymczasem do akcji Masz Głos zgłosił się pan Andrzej, który doskonale zdawał sobie sprawę z potrzeb swojego środowiska. „Widziałem konieczność kontaktów osób starszych z rówieśnikami, wyjścia z domu, zaangażowania się w życie miejscowości – mówi. Sami z żoną nie spotkaliśmy się wcześniej z żadnymi ciekawymi propozycjami działań dla naszej grupy wiekowej. Bardzo zależało mi na zaangażowaniu osób starszych w działanie.”

W tym samym czasie, gdy pan Andrzej zgłosił się o akcji Masz Głos, w jego gminie zaczął działać Klub Senior+, który początkowo prowadzili pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, ale wójt Gminy od samego początku chciała, żeby za organizację Klubu w pełni odpowiadali sami seniorzy.

Zaczęło się od jednego listu i jednego seniora

Kiedy wójt otrzymała list z akcji Masz Głos Fundacji Batorego informujący o tym, że pan Andrzej jest uczestnikiem projektu Fundacji Batorego, zaprosiła go na spotkanie i włączyła do przygotowania inauguracyjnego spotkania Klubu, w którym uczestniczyło ponad 40 osób. Zadziałał efekt nowości. Na kolejnych spotkaniach, organizowanych jeszcze przez OPS, pojawiło się już tylko po kilkunastu seniorów. W tym czasie pan Andrzej intensywnie działał, aby zaangażować jeszcze większą liczbę seniorów w życie Klubu. Rozmawiał z nimi na ulicach, w sklepach, na osiedlu.

Zajęcia w Klubie początkowo prowadzili instruktorzy z zewnątrz, za co pobierali wynagrodzenie. Pan Andrzej, który dobrze zna swoje środowisko lokalne, w krótkim czasie przekonał różnych seniorów i seniorki do tego, żeby sami prowadzili zajęcia w dziedzinach, które są ich pasją. Po kilku miesiącach od otwarcia Klubu jego gospodarzami stali się wyłącznie seniorzy.

Jak układała się współpraca z władzami samorządowymi

Wójt gminy, Joanna Wons-Kleta nie miała pomysłu jak przekazać prowadzenie Klubu seniorom, bo wcześniej w gminie nie było żadnych zorganizowanych grup senioralnych. Stąd kiedy otrzymała informację, że pan Andrzej został uczestnikiem akcji Masz Głos i chciałby aktywizować środowisko senioralne w gminie, od razu zaprosiła go na rozmowę i wsparła w działaniach. Zaufanie okazane społecznikowi opłaciło się. Już po kilku miesiącach Klub Seniora+ został w całości przejęty przez jego użytkowników.

Zaangażowanie mieszkańców

Pan Andrzej zachęcił seniorów do nie tylko uczestnictwa w życiu nowo otwartego klubu, ale i jego organizacji, prowadzenia zajęć. Lider przeprowadził kilkadziesiąt rozmów z osobami starszymi na ulicach, w sklepach, na terenie osiedla itp. Dziś reakcję seniorów najlepiej widać po efektach. Po kilku miesiącach działania klubu jego gospodarzami są sami seniorzy, którzy opracowali system jego otwierania i zamykania, opracowują jego program i grafik zajęć.

Zasięg i znaczenie działania

  • ponad czterdziestu stałych uczestników zajęć Klubu Seniora+,
  • pięciu seniorów, którzy wolontariacko prowadzą cotygodniowe kółka zainteresowań.

Obecnie w zajęciach Klubu Seniora+ systematycznie uczestniczy ponad czterdzieści osób. W Klubie prężnie działają grupy zainteresowań (m.in. grupa gimnastyczno-kijkowa, rękodzielniczo-kosmetyczna, wokalna, kulinarno-wypiekowa i medialno-komputerowa). Wszystkie one bezpłatnie prowadzą pawonkowscy seniorzy. Aby wzmocnić zaangażowanie i współodpowiedzialność za wspólną przestrzeń, seniorzy wyszli z propozycją partycypacji w kosztach związanych z organizowanymi akcjami typu andrzejki, spotkania przy kawie, spotkanie opłatkowe czy wyjazdy na wycieczki, np. do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach. Mają też skarbonkę na kawę, ciasto. Założeniem lidera Klubu, pana Andrzeja, było także zintegrowanie grupy ze społecznością lokalną, stąd angażowanie seniorów w spotkania z pisarzami, społecznikami lokalnymi oraz osobami, które promują region.

Puenta

W gminie, w której nie było żadnej oferty dla seniorów, ani żadnych zorganizowanych grup seniorów, w ciągu kilku miesięcy powstał prężnie działający Klub, w całości prowadzony przez samych zainteresowanych. Pan Andrzej, seniorzy i wójt gminy zostali w 2021 docenieni nagrodą Super Samorząd. W działaniach w ramach akcji Masz Głos inicjatywę wspierało Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, organizacja partnerska projektu Fundacji Batorego.