Pomiń menu

Kobiety silnie reprezentowane

Kobiety silnie reprezentowane

Mieszkanki Podkarpacia zyskały w zeszłym roku silną reprezentację. Założyły Podkarpacką Radę Programową Kobiet, doradzającą władzom samorządowym i działającą na rzecz kobiet.

Rzeszów (podkarpackie) / 2018

Utworzona z inicjatywy Fundacji Prawnikon Rada opiniuje projekty uchwał i strategii rozwoju, monitoruje działania władz i instytucji samorządowych, organizuje wsparcie prawne, psychologiczne i obywatelskie oraz szkolenia i wydarzenia otwarte. Władze lokalne po początkowej życzliwej obojętności aktywnie zaangażowały się w działania Rady. W debacie na temat sytuacji rodziców osób z niepełnosprawnościami wzięli udział radni zajmujący się sprawami takich osób, w spotkaniu „Alimenty to nie prezenty” uczestniczył zastępca dyrektora MOPS-u. Urząd Miasta Rzeszowa co miesiąc udziela też sali na dwugodzinne wydarzenia, Rada zorganizowała tam m.in. pokaz filmu Podziemne państwo kobiet. Urzędnicy wysyłają zaproszenia na wydarzenia i licznie na nie przychodzą. Czują się współorganizatorami akcji prowadzonych przez Radę – mówi Patricia Mitro, prezeska Fundacji Prawnikon. Postulat Rady o utworzenie przy Urzędzie Miasta stałego ciała doradczego w sprawach kobiet prezydent spełnił w niecałe dwa miesiące! Dzięki powstaniu Rady mieszkanki i mieszkańcy Podkarpacia zyskali wpływ na działania władz, a licznie odwiedzane wydarzenia są przestrzenią dialogu między nimi. Swoje sugestie i propozycje mogą wysyłać na specjalnie założoną skrzynkę obywatelską: [email protected].

Akcja Masz Głos dodała nam wiary w moc sprawczą inicjatyw lokalnych. Była też siłą napędową dla naszych działań, systematycznie dawała nam wsparcie i odwagę do podjęcia „niemożliwego na Podkarpaciu” i rozpoczęcia sieciowania inicjatyw kobiecych – podsumowuje Patricia Mitro, prezeska Fundacji Prawnikon.