Pomiń menu

Kultura współpracy przy placówkach kultury

Kultura współpracy przy placówkach kultury

Działające w Żmigrodzie Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej im. św. Jadwigi Ślaskiej już od kilku lat z sukcesami bierze udział w naszej akcji. W zeszłych latach Stowarzyszeniu udało się ulepszyć kontakt między radnymi a mieszkańcami poprzez organizowanie kawiarenek obywatelskich, dzięki wysiłkom Stowarzyszenia udało się także wprowadzić w Żmigrodzie budżet obywatelski. Jako tegoroczne działanie wybrali poprawę funkcjonowania Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie. Był to szeroko zakrojony cel – w skład ZPK wchodzi łącznie 38 jednostek, od Żmigrodzkiego Ośrodka Kultury, przez Zespół Pałacowo-Parkowy i sezonowe lodowisko, po 28 świetlic wiejskich.

Żmigród (dolnośląskie) / 2016

Konkretnym celem zaplanowanym na ten rok było poznanie opinii mieszkańców na temat sposobu funkcjonowania i zaproponowanie konkretnych zmian, które spowodują, że żmigrodzkie placówki kultury będą funkcjonowały w sposób bliższy potrzebom mieszkańców. Podstawą działań była diagnoza lokalna oraz nawiązanie współpracy z odpowiedzialnymi za ZPK przedstawicielami władz lokalnych. Członkowie stowarzyszenia zorganizowali cztery spotkania informacyjne na temat akcji i planowanych działań, w których uczestniczyło prawie 30 osób, w tym przedstawiciele władz, dyrektor i pracownicy ZPK. W trakcie spotkań dyskutowano na temat mocnych i słabych stron działalności ZPK. Blisko 100 mieszkańców i mieszkanek Żmigrodu odpowiedziało na ankietę na temat ZPK, dystrybuowaną m.in. podczas lokalnego festynu. Odbyły się także dwa spotkania dedykowane ogółowi mieszkańców. W trakcie kawiarenki obywatelskiej oceniali oni m.in. ofertę placówek kultury, godziny otwarcia i dostępność informacji o działaniach. Podczas drugiego spotkania, przeprowadzone metodę Word Cafe, żmigrodzianie i żmigrodzianki dzielili się pomysłami na usprawnienie działalności ZPK: oferty, promocji (wśród różnych grup społecznych), inspiracji programowych (skąd czerpać pomysły na nowe działania, jak zaktywizować społeczność lokalną i zachęcić do uczestnictwa w przygotowanej ofercie?). Zorganizowano także warsztaty dla młodzieży i seniorów – najmniej aktywnych użytkowników kultury, w czym pomogła współpraca z Radą Seniorów i Radą Młodzieżową. Równolegle udział w akcji promowany był w mediach – na portalach internetowych, w lokalnych gazetach i radiu. Łącznie w działania wokół akcji zaangażowało się 250 mieszkańców!

Również współpraca z władzami przebiegła pomyślnie. Burmistrz jest przychylny działaniom, pracownicy urzędu aktywnie włączyli się w organizację spotkań z mieszkańcami, zajęli się ich promocją i sami w nich uczestniczyli. Przychylny działaniom jest także dyrektor ZPK. Widać też, że zeszłoroczne dwukrotne nominowanie Żmigrodu do nagrody Super Samorząd stanowi duże wzmocnienie dla działań samego Stowarzyszenia i kolejne przedsięwzięcia, w tym w ramach tej edycji akcji, są przychylnie przyjmowane przez władze.

Będące owocem działań wnioski z diagnozy oraz pomysły na ulepszenie działalności placówki stowarzyszenie przedyskutowało z dyrektorem ZPK. Zebrane rekomendacje zostaną również zaprezentowane mieszkańcom podczas najbliższego spotkania Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Żmigród „Żmigrodzianie”.

Takie działania warto doceniać – w 2016 roku Żmigród znalazł się wśród laureatów nagrody Super Samorząd!