Pomiń menu

maMY Prawo wiedzieć

maMY Prawo wiedzieć

Każdy ma prawo do informacji, ale czasami skorzystanie z tego prawa nie jest oczywiste. Dlatego Lokalni w Gminie Suchy Las za dążenie do przejrzystości i jawności działań gminy zostali docenieni nagrodą Super Głos w 2021.

Lokalni w Gminie Suchy Las zrobili akcję „#maMY prawo wiedzieć”. Akcja była skierowana do mieszkańców i wspierała ich w tym, jak mogą wpływać na lokalną władzę, jak korzystać z prawa do informacji publicznej. Grupa roznosiła ulotki na ten temat, na Facebooku publikowała posty edukacyjne, nagrała filmik do mediów społecznościowych, pokazujący, co byłoby, gdyby informacja publiczna nie funkcjonowała. Kampania dotarła do mieszkańców, bo po wpisach na Facebooku do Lokalnych zgłaszali się mieszkańcy z prośbą o pomoc w napisaniu wniosku w trybie dostępu do informacji publicznej w swoich sprawach. Lokalni pomogli.

„Właściwie mogłoby nie być tych wszystkich działań, które podejmujemy. Jawność jest naszym prawem i powinna być oczywistością. Ale niestety nie zawsze jest”, mówi Anna Ohirko z grupy Lokalni w Gminie Suchy Las.

Z wnioskami do gminy

Lokalni przygotowali też projekt uchwały w sprawie konsultacji społecznych w gminie Suchy Las. Wykorzystali narzędzie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Przeszli przez całą procedurę, m.in. powołanie komitetu inicjatywy, napisanie projektu uchwały, zebranie 200 podpisów pod projektem. Po wielu komisjach, poprawkach i trudnościach w kontaktach z Urzędem Gminy udało się przedłożyć projekt Radzie Gminy, która go przyjęła. Projekt daje mieszkańcom szerokie możliwości udziału w konsultacjach, np. przez internetowe głosowanie czy organizowanie się w grupy, żeby powołać konsultacje. Za to niepowodzeniem zakończyło się złożenie wniosku do gminy o stworzenie rejestru umów w Biuletynie Informacji Publicznej; gdy Lokalni przygotowywali ten wniosek, jeszcze nie było wiadomo, że od lipca 2022 będzie funkcjonował Centralny Rejestr Umów.

Zwieńczeniem całej akcji grupy z Suchego Lasu w sprawie jawności było zaproszenie do gminy Szymona Osowskiego, prawnika i prezesa Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, na prelekcję o dostępie do informacji publicznej. Kto mógł, przyszedł na spotkanie do sali, pozostali mogli oglądać wydarzenie w internecie. Łącznie było to 70 mieszkańców, ale posty dotyczące wydarzenia miały 3-5 tys. odsłon. Na spotkanie zostali też zaproszeni urzędnicy i włodarze gminy, ale żaden z nich się nie pojawił.

Kto wspiera Lokalnych

W działaniach strażniczych w gminie grupę wspiera radna – Joanna Radzięda, która uczestniczy w Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego; to projekt dla samorządowców otwartych na współpracę z mieszkańcami. Ponieważ relacje z miejscową władzą nie należą do łatwych, grupa szuka wsparcia poza gminą. Działa w akcji Masz Głos, w której wspiera ją Fundacja Aktywności Lokalnej. Włączyła się też w inicjatywę Nasz Rzecznik, udzielającą wsparcia obywatelskiego instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. W 2022 grupa wciąż będzie koncentrowała się w działaniach na kwestii jawności swojej gminy.

*

Lokalni w Gminie Suchy Las zajmują się różnymi działaniami: sadzeniem roślin, organizacją gier i zabaw dla dzieci, ochroną drzew, a także wprowadzaniem zmian do programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Ostatnio najważniejsza dla nich jest jawność gminy.