Pomiń menu

Mieszkańcy i wójt chronią zabytki

Mieszkańcy i wójt chronią zabytki

W miejscowości Morzyca mieszkańcy i mieszkanki zbadali oraz upowszechnili historię lokalnych zabytków, a także przygotowali księgę historycznych zdjęć.

Gmina Dolice (zachodniopomorskie) / 2017

Dodatkowo dzięki wsparciu wójta zostanie uporządkowana sytuacja prawna miejsc, na których znajdują się zabytki. Tomasz Lalik ze Stowarzyszenia „Uwierzyć w Siebie” podkreśla, że działanie na rzecz zabytków w poniemieckich wsiach nie jest łatwe.

Aktualnie występujące potrzeby, m.in. drogi, oświetlenie, odsunęły potrzebę historyczno-estetyczną na dalszy plan – mówi pan Tomasz – Brakuje też utożsamienia się z istniejącą na tych terenach historią, jako obcą, dotyczącą innego narodu, a w szczególności narodu przed wielu laty wrogiego.

Pomimo to związana ze Stowarzyszeniem grupa mieszkańców i mieszkanek w ciągu roku ocaliła od zapomnienia czy zniszczenia część lokalnej historii: szesnastowieczne mury obronne i basztę. Inicjatorzy i inicjatorki akcji pozyskali dotyczące historii wsi dokumenty, zdjęcia i opracowania od osób indywidualnych, historyków, z muzeów, z organizacji polskich i niemieckich. Na tej podstawie przygotowali wystawę fotografii, opracowali publikacje (również po angielsku i niemiecku) i przeprowadzili warsztaty historyczne dla dzieci i starszych mieszkańców wsi. Inicjatywę poparł wójt gminy, który przekazał materiały na warsztaty z dziećmi i zadeklarował sfinansowanie tablicy informacyjnej oraz działania w kierunku odrestaurowania zabytków. W planach Stowarzyszenia jest dalsze dbanie o zabytki gminy, włączenie ich w atrakcje ścieżki turystycznej biegnącej przez gminę i wzmacnianie kontaktów z dawnymi niemieckimi mieszkańcami i mieszkankami.