Pomiń menu

Młodzi projektanci przekonują mieszkańców

Młodzi projektanci przekonują mieszkańców

Sołtys i rada sołecka wsi Tłuściec udowadniają, że warto zachęcać młodzież do działania na rzecz otoczenia. Zainspirowani przez nich młodzi mieszkańcy wsi zaprojektowali siłownię plenerową, przekonali pozostałych mieszkańców i władze lokalne do jej budowy oraz zadeklarowali pomoc przy pracach budowlanych.

Tłuściec (lubelskie) / 2018

W zeszłym roku (2017) Tłuściec otrzymał nagrodę Super Samorządu za wprowadzenie nazw ulic. W tym roku sołtys i rada sołecka do działania na rzecz swojego otoczenia zachęcili młodzież. Sposobem na uczenie młodych dobrych praktyk partycypacji, prowadzenia dialogu międzypokoleniowego i współpracy z władzami był konkurs na zaprojektowanie ogródka jordanowskiego, z nagrodami ufundowanymi przez wójta gminy. Po ujednoliceniu zgłoszonych propozycji młodzi ludzie musieli przekonać mieszkańców i radę sołecką, że ich projekt jest wart realizacji i że odpowiada nie tylko na potrzeby młodzieży, ale też całej społeczności. Oczywiście ciężar przekonania mieszkańców do swojego pomysłu spoczął na młodych projektantach, którzy w świetnie przygotowanych wystąpieniach skutecznie wpłynęli na zebranych, by podnieśli rękę „za” – opowiada Czesław Węgrzyniak, sołtys wsi. Gdy rada sołecka zdecydowała przeznaczyć na budowę siłowni środki z funduszu sołeckiego, także gmina postanowiła wesprzeć projekt i wystąpiła o środki do Rządowego Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej. Udział w akcji stał się dla młodych ludzi lekcją partycypacji – zadeklarowali pomoc przy przygotowaniu terenu oraz przy budowie siłowni i altanki.

Akcja Masz Głos to przede wszystkim okazja do wymiany doświadczeń z innymi społecznikami. Dzięki niej inspirujemy się do dalszych działań i możemy uczyć się od najlepszych – tak o udziale w akcji mówi sołtys Czesław Węgrzyniak.