Pomiń menu

Obchodzi nas wczoraj i dziś na kolei

Obchodzi nas wczoraj i dziś na kolei

"Ważna jest dla nas walka z wykluczeniem transportowym, a w takiej sytuacji jest teraz Lubsko czy Skoczów. Poza tym kolejnictwo to dziedzictwo pokoleń, a dworce, o które walczymy, to zabytki w złym stanie zabytki. Chcemy je uchronić przed zniszczeniem i przywrócić do stanu dawnej świetności", mówi Robert Kotowski z Fundacji Kolejowej Stacja Lubsko/Sommerfeld.

Problem

Mieszkańcy Lubska, ze względu na brak połączenia kolejowego i ograniczenie transportu autobusowego, w zasadzie nie mogą korzystać z kultury, służby zdrowia, urzędów i turystyki. Stacja kolejowa była czynna do 2011 roku; teraz jest przy niej zabytkowy budynek dworca. Ostatni autobus do Lubska z Zielonej Góry odjeżdża o 16:00. Fundacja zdecydowała się zrobić wszystko, by wprowadzić do debaty publicznej problem braku połączenia kolejowego.

Działanie

Fundacja zajęła się monitowaniem władz samorządu województwa, co przyczyniło się do złożenia aplikacji do Programu Kolej Plus przez samorząd województwa lubuskiego. Z kolei działania Fundacji w województwie śląskim polegały głównie na lobbingu w PKP, aby pozyskać dworce. Grupa nawiązała też współpracę z Kolejami Śląskimi, z którymi napisała projekt do Śląskiego Budżetu Obywatelskiego związany z zachowaniem i remontem starych eksponatów kolejowych i organizacją turystyki kolejowej. Projekt nie został podany pod głosowanie, gdyż w realiach pandemii trudno byłoby zdobyć podpisy z poparciem.

Współpraca z samorządem lokalnym

Działania Fundacji obejmowały między innymi organizację debaty w lubskim ratuszu przy współpracy z burmistrzem Lubska na temat wykluczenia komunikacyjnego i możliwości powrotu kolei. Brali w nim udział m.in.: wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego, Burmistrz Lubska, Starosta Żarski, szef departamentu Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnego za komunikację, przedstawiciele Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych, doradca Wojewody Lubuskiego. Aktywiści Fundacji wysłali szereg pism, w tym m.in.: do Marszałka Województwa, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Ministerstwa Infrastruktury. Działanie te podjęte były we współpracy z Burmistrzem Lubska. Relacjonowała je „Gazeta Lubuska”.

Zaangażowanie społeczności

Problem wykluczenia dotyka całą wspólnotę gminy Lubsko. Dlatego mieszkańcy chętnie angażują się w wolontariat na rzecz Fundacji: współorganizują jej wydarzenia, wzmacniają postulaty, szeroko komentują doniesienia medialne i te publikowane przez Fundację na profilu społecznościowym. Społeczność lokalna angażuje się także w działania realizowane przez Fundację na Śląsku, m.in. w pomoc przy organizacji wystawy, która odbyła się w filii Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Skoczowie.

Super Samorząd 2020

Jury doceniło przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu, praktyczną i użyteczną inicjatywę. Fundacja umiejętnie buduje współpracę na wielu szczeblach administracji i z różnymi instytucjami, co ważne przy tak skomplikowanym wyzwaniu. Próbuje też wyjść z inicjatywą poza jedno województwo – prowadzi działania na Śląsku, gdzie warto w przyszłości zwiększyć współpracę z władzą w Skoczowie. Dodatkowym aspektem inicjatywy jest troska o dziedzictwo przeszłości i rewitalizacja budynków starych stacji kolejowych.

*

Fundacja Kolejowa Stacja Lubsko/Sommerfeld to grupa pasjonatów kolei i miłośników historii, kultury, turystyki, rozwoju regionalnego, którą połączyły działania na rzecz obecnie zamkniętej stacji kolejowej w Lubsku. Od 2011 r. grupa skutecznie interweniowała u Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie stanu stacji i zabytkowej wiaty na peronie 1. lubskiego dworca, której groziło zawalenie i zniszczenie. Dzięki tym działaniom w lecie 2013 r. wyremontowano i wzmocniono zabytkową wiatę, wymieniono najbardziej zniszczone elementy, pomalowano i odnowiono. W listopadzie 2015 r. grupa przekształciła się w Fundację, która jest członkiem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, a także partnerem Fundacji Centrum Zrównoważonego Transportu z Warszawy. W ostatnich latach Fundacja rozpoczęła także działania na Śląsku Cieszyńskim, których celem jest przywrócenie historii kolejowych na tym terenie, a także odrestaurowanie zaniedbanych dworców.