Pomiń menu

Obywatelski ping-pong z radnymi

Obywatelski ping-pong z radnymi

Dzięki mieszkańcom i mieszkankom Niewodnicy świetlica w ich miejscowości zaczęła tętnić życiem. Swoje dyżury uruchomili tu też miejscowi radni.

Gmina Turośń Kościelna (podlaskie) / 2017

Animowaniem niewodnickiej świetlicy zajmuje się głównie Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy, jednak wpływ na działania organizowane w świetlicy ma cała wieś. Stowarzyszenie zapytało mieszkańców i mieszkanki o to, co ich zdaniem powinno dziać się w świetlicy.

Akcja ankietowa trwała ponad dwa miesiące. Wzięło w niej udział 115 mieszkańców Niewodnicy. Do dziś w prowadzonych dyskusjach odwołujemy się do tego raportu. To był strzał w dziesiątkę, nasz mocny argument konsultacji społecznych – mówi Zdzisław Narel ze Stowarzyszenia.

W ciągu roku w świetlicy ruszyła Kawiarenka Obywatelska – miejsce spotkań i dyskusji, sąsiedzka biblioteczka, którą obsługują sami czytelnicy i czytelniczki, zorganizowano też turniej tenisa stołowego „Niewodnica Open 2017”. We współtworzenie świetlicy zaangażowały się rada sołecka, gminny ośrodek kultury, okoliczne organizacje, szkoły i przedszkola. Stowarzyszenie, które wcześniej namówiło radnych do spotykania się z mieszkańcami i mieszkankami na festynach, teraz przekonało ich do regularnych dyżurów w świetlicy. Równolegle z tymi działaniami Stowarzyszenie przeprowadziło kampanię profrekwencyjną przed wyborami uzupełniającymi do rady gminy –  frekwencja wyniosła aż 42% wobec średniej krajowej 23%!