Pomiń menu

Ocieplenie samorządowego klimatu

Ocieplenie samorządowego klimatu

W Korfantowie mieszkańcy i mieszkanki wywalczyli sobie prawo inicjatywy uchwałodawczej, a władze otworzyły się na współpracę.

Gmina Korfantów (opolskie) / 2017

Fundacja „Przyszłość i Rozwój” z Korfantowa już od kilku lat zabiega o polepszanie relacji między lokalnymi władzami a społecznością. W tym roku fundacja złożyła do burmistrza i rady miejskiej petycję dotyczącą inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. Powodzenie zbiórki podpisów pod petycją pokazało, że inicjatywy mogą stać się w gminie popularnym narzędziem. Pomysł zmian w statucie poparł burmistrz gminy, a radnych przekonano dzięki zaprezentowaniu pomysłu na sesji rady i w indywidualnych rozmowach. W efekcie w statucie gminy znalazł się zapis umożliwiający składanie projektów uchwał stu uprawnionym do głosowania mieszkańcom i mieszkankom. Fundacja przybliżyła się także do osiągnięcia kolejnego celu: przekonała władze do stworzenia jednolitego rejestru umów cywilnoprawnych, który następnie będzie można upublicznić na stronie gminy. Ryszard Nowak, prezes Fundacji, podkreśla, że w gminie zaszła ogromna zmiana w relacjach władz i społeczności.

Wydaje się, że udało się pokonać wzajemną nieufność. Widoczne jest w chwili obecnej zacieranie się podziałów na „my – oni”, zaczynamy myśleć razem kategorią „my”. Wszystko to świadczy o nowym otwarciu w gminie Korfantów i po ludzku cieszy! – mówi Ryszard Nowak.