Pomiń menu

Od inicjatywy lokalnej do inicjatyw społecznych

Od inicjatywy lokalnej do inicjatyw społecznych

Poszło jak po sznurku. Najpierw Koniecpol.Info zwrócił uwagę miejscowej władzy na inicjatywę lokalną. Następnie urzędnicy użyli jej do aktywizacji mieszkańców. W ten sposób i dzięki pracy wolontariackiej samych mieszkańców powstało kilkanaście drobnych inwestycji w różnych wsiach gminy Koniecpol.

Działanie           

Wszystko zaczęło się od spotkania członków Koniecpol.Info z władzami Koniecpola w sprawie inicjatywy lokalnej. Członkowie Portalu przekazali urzędnikom przykładowy projektu uchwały w tej sprawie inicjatywy. Uchwała o inicjatywie lokalnej została przyjęta szybko – jeszcze w 2019 r.

Początkowo grupa zakładała, że nabór wniosków o realizację inicjatywy zostanie poprzedzony serią spotkań i warsztatów dla mieszkańców. Jednak epidemia pokrzyżowała te plany. Władze gminy nie zaniechały jednak działań i zachęciły sołectwa do zastanowienia się, jak ich mieszkańcy mogą z pieniędzy na inicjatywę lokalną poszerzyć te działania, które wcześniej planowały w ramach funduszu sołeckiego. Pojawiły się pomysły na inicjatywy społeczne, które pozwoliły załatwić kilkanaście mniejszych lub większych problemów, takich jak uzupełnienie małej architektury (ławki, stoły, altanki służące spotkaniom mieszkańców) czy plac zabaw. W realizację wszystkich działań aktywnie włączali się sami mieszkańcy, dzięki czemu można było wykonać więcej drobnych inwestycji, istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnej.

Współpraca z władzami samorządowymi

Władze samorządowe zaangażowały się szczególnie w inicjatywy społeczne. Chętnie konsultowały z mieszkańcami zakres potrzeb, możliwości realizacji zadań i ich ostateczny wybór. W okresie pandemii, kiedy nie było możliwości organizowania otwartych spotkań dla mieszkańców, władze, we współpracy z ekspertem akcji Masz Głos, stworzyły możliwość konsultacji online, podczas których sołtysi mieli mogli dyskutować na temat swoich pomysłów dotyczących inicjatyw lokalnych.

Zaangażowanie społeczności   

Lokalne inicjatywy były konsultowane i omawiane na zebraniach w sołectwach, co oznacza, że sami mieszkańcy danego sołectwa podejmowali decyzje o przeznaczeniu środków finansowych. To mieszkańcy wiedzą najlepiej, czego im potrzeba i co jest najbardziej efektywne. Dzięki tym działaniom w Koniecpolu może rozwijać się aktywność społeczna i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich.

Super Samorząd 2020

Jury doceniło modelową współpracę władz samorządowych z mieszkańcami. Efektywnie udało się zainteresować całą społeczność inicjatywą lokalną i wykorzystać ją do załatwienia mniejszych oraz większych spraw mieszkańców. Nawet pandemia nie zdołała pokrzyżować działań – nadal odbywały się konsultacje społeczne, tyle że w wersji online. Warto, aby taka elastyczność stawała się powszechna w skali kraju.

*

Portal społeczny Koniecpol.Info (www.koniecpol.info) działa od czterech lat i zdobył rzesze czytelników nie tylko z terenu gminy Koniecpol. Jego celem jest informowanie mieszkańców o tym, co się dzieje w gminie oraz tworzenie przestrzeni do dialogu i aktywności społecznej. Społeczność gminy aktywnie uczestniczy w tworzeniu serwisu informacyjnego – przesyłając zdjęcia, informacje o wydarzeniach. Portalowi udało się zaktywizować przedstawicieli społeczności lokalnej m.in. do pisania artykułów, recenzji książkowych, przeprowadzania wywiadów. W ten sposób wzrosła świadomość dziennikarstwa obywatelskiego na tym terenie. Bardzo aktywne okazały się szkoły i przedszkola, przekazujące informacje za pomocą różnych form literackich.