Pomiń menu

Od jednej seniorki do Rady Seniorów

Od jednej seniorki do Rady Seniorów

Ile trzeba starań, aby doprowadzić do utworzenia rady seniorów w mieście? Krapkowice znalazły swój sposób, za który seniorzy z tego miasta otrzymali nagrodę Super Głos w 2021.

Złożenie wniosku do burmistrza o utworzenie rady seniorów to efekt działań, które zaczęły się tak naprawdę od jednej osoby – Anny Moch. Wiosną 2021 przystąpiła do akcji Masz Głos z potrzebą stworzenia grupy, która będzie chciała razem z nią wpływać na decyzje lokalnych władz, dotyczące osób starszych. Sojuszników zaczęła szukać wśród seniorów spotykanych w sklepach, na przystankach autobusowych, na ulicach. W trakcie rozmów przedstawiała im swoje plany, dopytywała o potrzeby, zapraszała do współpracy. W czerwcu 2021 w krapkowickiej bibliotece mogła już zrobić pierwsze spotkanie dla zainteresowanych działaniem. Przyszło 15 osób, bo tyle można było wpuścić do sali z uwagi na ograniczenia covidowe. Uczestnicy spotkania rozmawiali o problemach seniorów w gminie. Udało się ustalić ważną rzecz: grupa będzie dążyła do utworzenia w Krapkowicach rady seniorów, bo tak będzie łatwiej rozwiązywać różne problemy.

„W pojedynkę można mieć problem z dostępem do władz, żeby przedstawić jej swoje problemy. Rada seniorów ma więc być miejscem kontaktów i wymiany informacji osób starszych z władzami. Chcemy mieć wpływ na działania urzędu, które są skierowane do naszego środowiska” – mówi Anna Moch.

Nie od razu tak łatwo

Grzegorz Wójkowski, koordynator akcji Masz Głos Fundacji Batorego, pokazał grupie, jak napisać wniosek do burmistrza o utworzenie rady seniorów i projekt jej statutu. W ciągu zaledwie tygodnia grupa zebrała 92 podpisy pod wnioskiem i złożyła go do urzędu. Rada miejska przyjęła wniosek, ale nie przyszło to łatwo. Najpierw próbowała zarzucić mu niezgodność z przepisami. Zainterweniował Grzegorz Wójkowski. Rada zastrzegła więc, że władze same przygotują projekt statutu rady seniorów. Gdy seniorzy zgłosili wiele uwag do tego dokumentu, Urząd nie przyjął żadnej z nich i ostatecznie w grudniu 2021 na sesji rady została zatwierdzona uchwała o powstaniu rady seniorów w wersji zaproponowanej przez władze.

Dziś pani Anna skupia się na integracji krapkowickich seniorów, którzy tworzą dwudziestoosobową grupę. Biblioteka gminna parę razy użyczyła im miejsca na spotkanie, a do współpracy chętna jest Maria Karwecka, przewodnicząca jednej z komisji rady miejskiej, która służyła i służy seniorom pomocą i wsparciem.