Pomiń menu

Odzyskać chodniki w Nowej Hucie

Odzyskać chodniki w Nowej Hucie

Aktywni mieszkańcy osiedla Centrum D dostrzegli problem z dostępem do chodników na swoim osiedlu. Niby są, ale ciągle zajęte przez parkujące samochody. Postanowili je odzyskać dla pieszych. Za działanie dostali nagrodę Super Głos w 2021.

Kampania „W offi-ine potrzebujemy chodników” miała zwrócić uwagę władz dzielnicy na trudną sytuację na osiedlu Centrum D w Nowej Hucie. Ciągle brakowało tutaj chodników, ale nie dlatego, że ich fizycznie nie było, ale że notorycznie zastawiały je zaparkowane na całej długości samochody. Piesi chodzili ulicami. Grupa aktywnych mieszkańców udokumentowała problem. W ramach kampanii  zorganizowała spacery badawcze, którym towarzyszył ogląd przestrzeni wewnątrzosiedlowej i na drogach wewnętrznych. Wszystko zostało obfotografowane, a wyselekcjonowana fotorelacja ukazywała się na grupach osiedla Centrum D na Facebooku. Jedna z nich liczy 30 tys. członków (Nowohucianie), druga 21 tys. (Nowa Huta). Materiały wzbudzały dyskusję w gronie tych mieszkańców, którzy z różnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w spacerach badawczych, ale z doświadczenia znali problem zajętych chodników.

Po spacerach badawczych powstał raport, którego uwagi w aż 75% przełożyły się na zmiany na osiedlu.  „To, co zostało do poprawy, to sytuacja na chodnikach, które – owszem – zostały wyremontowane, ale przez większą część roku służą za miejsca postojowe”, mówi Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz, liderka Aktywnych mieszkańców osiedla Centrum D.

Inspiracja przyszła z miasta

Inspiracją do działania mieszkańców był dokument „Standardy infrastruktury pieszej miasta Krakowa”. Można przeczytać w nim deklarację: „Planujemy podejmować działania na rzecz miasta przyjaznego pieszym, w tym poprzez obniżanie lub likwidację krawężników, uwalnianie chodników od parkujących samochodów, wyłączanie sygnalizacji świetlnej, oświetlanie ciągów pieszych i stosowanie elementów małej architektury.” Na sesji Rady Miasta Krakowa radni nawet poparli projekt uchwały wdrożenia przez miasto właściwych standardów, uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Jednak na razie nie widać chęci kompleksowego podjęcia problemu dostępności przestrzeni przez władze samorządowe.

Co dalej?

Teraz przed mieszkańcami osiedla Centrum D napisanie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyspieszenia wprowadzenia stref zamieszkania, określających między innymi strefy parkowania oraz miejsca wolne od samochodów. Już powstał komitet odpowiadający za to działanie, który pod koniec pierwszego kwartału 2022 chce złożyć wniosek uchwały do Rady Miasta Krakowa. Wyzwaniem będzie zbieranie podpisów, których potrzeba minimum 300. W dobie pandemii usprawniłby je internetowy system zbierania podpisów, obiecany już na jesień 2021. Nie został wówczas wdrożony, co opóźniło działania Aktywnych mieszkańców wokół inicjatywy. Pytanie, jak sprawa potoczy się tym razem.

*

Aktywni mieszkańcy osiedla Centrum D to grupa sąsiedzka, która zawiązała się kilka lat temu na jednym z nowohuckich osiedli. Zajmuje się przestrzenią osiedla — jej dostępnością, zielenią, estetyką. Buduje kontakty między mieszkańcami a drobnymi przedsiębiorcami, radą dzielnicy i władzami miasta Krakowa. W ostatnim roku grupa zajmowała się m.in. sprzątaniem śmieci na Łąkach Nowohuckich, obchodami Europejskiego Dnia Sąsiada i Sąsiadki, organizowaniem bezgotówkowych sąsiedzkich wymian ubrań, przedmiotów domowego użytku. Grupie lideruje miejska aktywistka Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz, która przemierza Nową Hutę na rowerze.