Pomiń menu

Pawłoszewo zmieniają mieszkańcy

Pawłoszewo zmieniają mieszkańcy

"Mała wieś, ale ludzie pełni pasji", tak o mieszkańcach Pawłoszewa mówi jego sołtyska - Izabela Bek-Kaczkowska. Sprawdzili się w zarówno w działaniach doraźnych w pandemii, jak i w bardziej długofalowych.

Działanie

W ramach działania uczestnicy Masz Głos z Pawłoszewa zorganizowali na Politechnice Wrocławskiej warsztaty druku 3D dla młodych mieszkańców Sołectwa Pawłoszewo. Przyniosło to wymierne efekty w trakcie pandemii, kiedy młodzież w technologii 3D drukowała daszki do przyłbic ochronnych, później składała przyłbice i przekazywała je do szpitali i pogotowia.

Grupa zaprosiła także mieszkańców, w tym młodzież, do pracy nad tworzeniem Strategii Rozwoju Sołectwa Pawłoszewo, finalnie przyjętej przez radę gminy i wdrożonej do realizacji. Zorganizowała wspólne nasadzania drzew i krzewów na placu zabaw i terenie rekreacyjnym wokół sołeckiej altany, a także spotkanie z pracownikami Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Wołowie, którzy wyznaczyli teren działki do ogrodzenia placu zabaw.

Współpraca

Największym wsparciem władz dla grupy była organizacja przez Gminę warsztatów tworzenia strategii rozwoju sołectwa. Poza tym pracownicy urzędu udzielili wsparcia grupie przy realizacji działań, czego przykładem jest Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego, którego pracownicy wyznaczyli teren działki, na której jeszcze w tym r. powstanie ogrodzenie placu zabaw. Społeczność Sołectwa aktywnie włączała się w działania, m.in. w dbanie o plac zabaw, koszenie boiska i placu zabaw, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na placu zabaw.

Super Samorząd 2020

Jury doceniło grupę za za umiejętne angażowanie całej społeczności lokalnej w różnorodne działania, a zwłaszcza zaangażowanie młodzieży. Mieszkańcy wspólnie pracowali nad dokumentem Strategii Rozwoju Sołectwa Pawłoszewo, razem opiekowali się też najbliższym otoczeniem – nasadzeniami drzew i krzewów. Dodatkowo młodzież wzięła udział w warsztatach 3D, które dały umiejętności szczególnie przydatne w czasie pandemii – młodzi drukowali daszki do przyłbic ochronnych.

*

Grupa z sołectwa Pawłoszewo działa od 2019 r. Poza podstawową aktywnością realizuje zadania własne, pełniąc rolę jednostki pomocniczej Gminy Wołów. Ponadto współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami, pisze wnioski i pozyskuje dofinansowanie do działań. Uczestniczy w szkoleniach i wydarzeniach organizowanych przez Gminę.