Pomiń menu

„Polną drogą do siebie”

„Polną drogą do siebie”

Wszyscy znamy te dróżki i ścieżki, które nie wiadomo dokąd prowadzą i które w wysokiej po kolana trawie ukrywają dziury i kamienie. Takie właśnie ścieżki otaczały wieś Rębiszów, dopóki mieszkańcy i mieszkanki nie postanowili ich zbadać i wytyczyć szlaków spacerowych.

Rębiszów (dolnośląskie) / 2014

Fundusz sołecki w Noc Świętojańską, czyli sołectwo Rębiszów dołącza do Masz Głos, Masz Wybór*

Spotkania z mieszkańcami, współpraca z władzami, organizacjami i firmami, chęć zmiany otoczenia na lepsze – tak sołectwo Rębiszów przedstawia się w swoim profilu na stronie www.maszglos.pl. I rzeczywiście nie brakuje przykładów podejmowanych przez sołectwo działań, wśród których już od 2012 roku wymienić można te podejmowane w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór.  Do akcji sołectwo trafiło z polecenia Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, z którym wcześniej współpracowało. W swoim pierwszym roku w akcji mieszkańcy i mieszkanki  sołectwa wzięli na warsztat fundusz sołecki. Fundusz, wyodrębniony w ich gminie rok wcześniej, „rodził się w bólach niosąc za sobą wiele obaw i kontrowersji, a podczas głosowania przeszedł zaledwie jednym głosem”, jak wspominają uczestnicy akcji. Ponieważ za przyczynę tych trudności mieszkańcy uznali brak znajomości zagadnienia u przedstawicieli władzy, zajęli się właśnie kampanią informacyjno-edukacyjną: odwiedzali  sesje rady miejskiej, zebrania wiejskie, rozdawali materiały edukacyjne, zadbali także o artykuły w prasie i na stronach internetowych. Do idei funduszu przekonywali podczas lokalnych festynów, między innymi z okazji Nocy Świętojańskiej. Zaprosili także mieszkańców i mieszkanki do zgłoszenia pomysłów dotyczących przeznaczenia środków z funduszu za pomocą ankiety oraz na zebraniu wiejskim. Aktywność mieszkańców i mieszkanek została doceniona – radni wyodrębnili fundusz sołecki także w 2014 roku, a całe sołectwo otrzymało wyróżnienie w ramach przyznawanej przez Masz Głos, Masz Wybór nagrody Super Samorząd.

Kolejne kroki w akcji

Dalszą drogą sołectwa Rębiszów w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór była dosłownie… droga. W 2013 roku sołectwo dołączyło bowiem do działania Wspólna przestrzeń, za cel stawiając sobie zagospodarowanie otaczających wieś, malowniczych, ale od wielu lat nieużywanych polnych dróg. Swój pomysł sołeccy działacze nazwali hasłem „Polną drogą do siebie”. Spotkania wokół tego działania rozpoczęły się w połowie czerwca, a jednym z pierwszych była wizyta u burmistrza. Działacze podkreślają, że nie przyszli do urzędu z listą oczekiwań, lecz z chęcią zmobilizowania mieszkańców i władz do współpracy, co na szczęście spotkało się z przychylnością władz. Okazją do spotkania z mieszkańcami okazał się z kolei festyn z okazji Nocy Świętojańskiej, podczas którego promowano uczestnictwo sołectwa w akcji. Rozmawiano o niej także podczas zebrań wiejskich, zebrań parafii i specjalnie zorganizowanych spotkań, w których poza miejscowymi radnymi uczestniczył nawet radny miejski. Pomysły na zagospodarowanie ścieżek zbierano także za pomocą ankiet, rozdawanych podczas festynów i zebrań oraz dostępnych na stronie sołectwa. Mieszkańcy i mieszkanki, udowadniając swoje duże zaangażowanie, sami także dopytywali, gdzie mogą je dostać. W tej diagnozie potrzeb bardzo pomógł miejscowy listonosz, odbierając od mieszkańców i mieszkanek wypełnione ankiety.

Zainteresowanie i współpraca mieszkańców i mieszkanek wsi sprawiła, że pierwszy efekt akcji można było zobaczyć już w drugiej połowie lipca. Dzięki pomocy jednego z radnych i wspólnemu wysiłkowi udało się zbudować zjazd z drogi powiatowej w drogę polną, a także wykosić na niej trawę, by droga nadawała się do wycieczek pieszych i rowerowych. Sierpień upłynął z kolei pod znakiem spaceru badawczego grupy inicjatywnej oraz wycieczki dla mieszkańców i mieszkanek. Spacer badawczy to doskonały sposób na to, by w terenie dokładnie obejrzeć przestrzeń, którą chcemy się zająć. Dzięki uczestnictwu grupy różnych osób możemy dostrzec więcej, a więc i lepiej dopasować zmiany do potrzeb. Podczas spaceru ścieżkami Pogórza Izerskiego grypa inicjatywna zaplanowała wycinkę niektórych zarastających drogi krzewów, podcięcie gałęzi, ustawienie ławek, drogowskazów i tablic informacyjnych. W wycieczce dla mieszkańców, służącej promocji projektu, wzięło z kolei udział aż 40 osób, w tym zastępca burmistrza i radni, a na kończące wędrówkę ognisko przyjechali nawet mieszkańcy sąsiednich wsi!

Jesień i zimę sołectwo poświęciło na prace przygotowawcze, urozmaicone sukcesami: zgodą władz na przycięcie gałęzi na drogach gminnych, odsłonięciem pierwszej tablicy informacyjnej z mapą miejscowości i okolic oraz… nagrodą Super Samorząd, przyznawaną najlepszym uczestnikom akcji Masz Głos, Masz Wybór! Zespół akcji oraz jury doceniło w ten sposób zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek sołectwa oraz otwartość władz samorządowych na współpracę.

Koniec drogi?

Choć wraz z przyznaniem nagrody ówczesna edycja akcji dobiegła końca, sołectwo nie porzuciło działań. Na wiosnę pochwaliło się makietą, prezentującą planowaną sieć tras spacerowych. Zrealizowało dużą część podjętych planów – ustawione zostały kolejne tablice informacyjne, wydano też mapkę z rozrysowanymi ścieżkami. Niestety niektórych działań nie udało się zrealizować. Jak mówi sołtys Rębiszowa Piotr Cybulski „Pomysły mieliśmy fajne, władzom samorządowym też się takie wydawały, ale niestety nie starczyło pieniędzy na realizację wszystkiego, co planowaliśmy. Liczyliśmy na większe wsparcie władz”. Mimo problemów finansowych sołectwo wciąż planuje dokończenie projektu, w czym szczerze im kibicujemy!

*Do 2016 roku akcja Masz Głos funkcjonowała pod nazwą “Masz Głos, Masz Wybór”.