Pomiń menu

Polsko-ukraińskie spotkania

Polsko-ukraińskie spotkania

Podkarpacie jest województwem z prawie największą grupą mniejszości ukraińskiej. Jednak bycie sąsiadem, nie oznacza, że Polacy i Ukraińcy są wolni od stereotypów. Z inicjatywą wzajemnego poznania się wyszło w Nienadowej tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich.

Działanie           

KGW w Nienadowej zawiązało współpracę z Ukraińskim Domem w Przemyślu, by zaproponować spotkania obu społeczności. Odbyły się cztery: dwa w Nienadowej, dwa w Przemyślu. Ich tematem było wzajemne poznawanie się, obalanie mitów i stereotypów o sobie, co ważne zwłaszcza w tej części Polski. Podkarpacie przemyskie to rejon obarczony trudną polsko-ukraińską historią, z wciąż żywą historią walk o Przemyśl. W świetle wypowiedzi radnych Przemyśla historia jest pretekstem do tworzenia lokalnej polityki. Ucieszyło więc, gdy wójt nie tylko wsparł działania, ale też sam w nich uczestniczył.

Reakcje

Miejscowa społeczność dużo obserwuje. Pojawiło się kilka osób spoza kręgu KGW, które zadeklarowały uczestnictwo w spotkaniach z grupą Domu Ukraińskiego. „Spotkania były czymś nowym i świeżym w naszej działalności. Ludzie zaczęli poznawać kulturę i język ukraiński, których zupełnie nie znali. Teraz planujemy razem warsztaty, i dla młodzieży, i dla dorosłych z Nienadowej. Chcemy skupić się na tym, co przeszkadza we wzajemnych kontaktach – spojrzeć głębiej na uprzedzenia, które powielamy w codziennym życiu”, mówi Joanna Lupas-Rutkowska, koordynatorka działania.

 Super Samorząd 2020

Grupa podjęła niestandardowe działanie względem tradycyjnego obszaru aktywności kół gospodyń wiejskich, które wychodzi na przeciw integrowaniu mieszkańców Podkarpacia z mniejszością ukraińską. Budzenie wzajemnej otwartości jest w tym przypadku tym cenniejsze, że dotyczy terenów z trudną historią polsko-ukraińską.

*

Koło Gospodyń Wiejskich w Nienadowej, powstało w 2019 r. Poza klasycznymi działaniami (organizacja warsztatów, uroczystości rocznicowych, śpiewania i występowania) realizuje także dość nowatorskie działania wokół tradycji. Pracuje na rzecz swojej wsi i całej gminy Dubiecko.