Pomiń menu

Poznajmy się lepiej

Poznajmy się lepiej

Co zrobić, by mieszkańcy i mieszkanki gminy lepiej się poznali? Konarzewianie uznali, że najlepsze będzie wspólne działanie na rzecz otoczenia. Założyli Stowarzyszenie Razem dla Konarzewa i doprowadzili do powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP) oraz do rozwoju wolontariatu.

Konarzew, gmina Zduny (wielkopolskie) / 2017

Dzięki staraniom stowarzyszenia Rada Miejska w Zdunach przyjęła uchwałę o GRDPP już w kwietniu 2016 roku, ale nie zwieńczyła jej wówczas powołaniem Rady. Zaangażowanie stowarzyszenia doprowadziło do wznowienia prac i w grudniu 2017 roku burmistrz rozpoczął procedurę zgłaszania kandydatek i kandydatów do Rady. W lutym GRDPP zyskała pełny skład, obejmujący osiem osób – po cztery z lokalnych organizacji i władz. Dzięki powołaniu Rady część organizacji po raz pierwszy nawiązała współpracę z urzędem, zaczęły one też aktywniej wspierać się wzajemnie. Aby rozwinąć partycypację mieszkańców, stowarzyszenie zorganizowało szkolenie „ABC wolontariatu” dla uczniów oraz zjazd wolontariuszy z okolicznych organizacji, grup i szkolnych kół wolontariusza. Po zjeździe mieszkańcy zaangażowali się m.in. w międzynarodową akcję Kilometry Dobra. Działaniom stowarzyszenia przychylne są władze: ich przedstawiciele uczestniczyli we wszystkich spotkaniach roboczych dotyczących GRDPP oraz konsultowali jej zakładanie, brali także udział w posiedzeniach dotyczących rozwoju wolontariatu.

Wzbogacamy swoją wiedzę społeczno-obywatelską, przekazujemy dalej, pokazujemy pozytywny wpływ inicjatyw oddolnych, a dodatkowo możliwość korzystania z webinariów, biblioteki oraz relacji pisanych przez uczestników wyróżnia naszą organizację spośród innych w naszym regionie – podsumowuje udział w akcji Masz Głos Barbara Łasińska ze Stowarzyszenia Razem dla Konarzewa.