Pomiń menu

Radomsko przyjazne seniorom

Radomsko przyjazne seniorom

W Radomsku seniorki i seniorzy z Fundacji Aktywne Centrum Edukacji z sukcesem zabiegają o przyjazne seniorom rozwiązania miejskie. Założyli też otwartą dla wszystkich Kawiarenkę Społeczno-Obywatelską.

Radomsko (łódzkie) / 2018

W kawiarence seniorzy zorganizowali dotąd aż 20 spotkań, których celem jest budowanie dialogu między seniorami, rodzicami i młodzieżą, między instytucjami a organizacjami. W spotkaniach uczestniczyli m.in. radni, starosta i kierowniczka MOPS. Zaowocowały one spisaniem rozwiązań korzystnych dla seniorów, a listę usprawnień przekazano władzom w petycji oraz podczas posiedzeń organizowanych wspólnie m.in. z Miejską Radą Seniorów. Dzięki wzorcowym relacjom z władzami zostały wprowadzone konkretne zmiany: doświetlono 16 przejść dla pieszych, powiększono czcionkę na rozkładach jazdy oraz wprowadzono system zniżek Karta Seniora. Kawiarenka jest poza tym miejscem warsztatów artystycznych, dyskusji, zajęć dla dzieci, działa tu też biblioteka. Różnorodność działań przyciąga mieszkańców, w każdym ze spotkań uczestniczy minimum kilkanaście osób. Jedną z kawiarenek seniorzy zorganizowali podczas targów walentynkowych w galerii, zapraszając do udziału nowe osoby. Zachęcają też do wspólnych działań, np. do pakowania paczek dla domów dziecka, wspólnie z mieszkańcami wydali album Radomszczańskie perły powiatu – o kulturze i przyrodzie regionu.

Odczucia wobec akcji Masz Głos są wspaniałe. Poza tym, że działalność nasza jest zauważana lokalnie, nie spodziewaliśmy się, że tyle fajnych organizacji w tym uczestniczy. Cieszymy się, że możemy pokazywać swój przykład działalności dla seniorów. Dzięki temu, że jesteśmy w akcji, czujemy się pewniej w naszej działalności – mówi Ewa Kaczmarczyk z Fundacji Aktywne Centrum Edukacji.