Pomiń menu

Rady osiedli (okręgów) w Toruniu

Rady osiedli (okręgów) w Toruniu

Toruń ma 13 okręgów, z których zaledwie połowie wyłaniano dotąd radnych. Nie było chętnych do pełnienia tej funkcji, a i mieszkańcy nie angażowali się w udział w głosowaniu. Formuła wyborów też nie zachęcała. Stowarzyszenie Obywatelski Toruń wraz z innymi organizacjami postanowiło to zmienić.

Stowarzyszenie chciało najpierw przybliżyć mieszkańcom działalność Rady Miasta Torunia i rad osiedlowych. Rady okręgów pośredniczą i zbliżają prezydenta i radę miasta z mieszkańcami, dlatego są warte powoływania. Po kampanii informacyjnej i profrekwencyjnej zostało powołanych 12 z 13 rad w mieście, a wybory do 13 rady odbędą się w marcu 2022.

Pomysłem na edukowanie mieszkańców były cykliczne spotkania osiedlowe z radnymi Rady Miasta. Podczas spotkań kontakty nawiązywały się na tyle skutecznie, że niedługo trzeba było czekać, by np. w dzielnicy Podgórz pojawiły się ograniczniki na jezdni, chodniki, ławki. Spektakularnym działaniem zainicjowanym podczas tych spotkań (i już zrealizowanym) był mural społeczny na  jednym z budynków na Podgórzu. Z inicjatywy młodych mieszkańców tej dzielnicy odbył się pierwszy osiedlowy koncert hip-hopowy, a Stowarzyszenie przyczyniło się do stworzenia drugiego muralu. Takie właśnie działania dały mieszkańcom poczucie sprawstwa i odpowiedzialności za ich najbliższe otoczenie.

Stowarzyszenie szerzej angażowało się w temat. Uczestniczyło w praktycznie wszystkich konsultacjach społecznych dotyczących rad okręgów. Członkowie Stowarzyszenia wnosili uwagi i rekomendacje dotyczące ordynacji wyborczej i sposobu organizowania zbliżających się wyborów do rad okręgów. Liderki i liderzy Stowarzyszenia rozpoczęli cykl rozmów z członkami/radnymi kończącej się kadencji Rad Okręgów. Wiele z nich transmitowali on-line pod hasłem „Poznaj swojego radnego”.

Jak układała się współpraca z władzami samorządowymi

Władze Miasta wzięły udział w spotkaniach online „na żywo”, organizowanych przez Stowarzyszenie. Udało się zmienić ordynację wyborczą pod kątem sposobu głosowania: zamiast zebrania otwartego o tej samej porze dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, była możliwość oddania głosu w wyznaczonym dniu i w godzinach (w trakcie czterech godzin). Już pojawiają się pierwsze wnioski z przeprowadzenia wyborów w nowej formule. Przy wdrażaniu zmian szczególnie pomagali organizacyjnie i merytorycznie przewodniczący Rady Miasta Torunia i radny – Bartosz Szymański.

Zaangażowanie mieszkańców

Mieszkańcy zostali poproszeni o podpisy pod każdym z wniosków o utworzenie rady okręgu. Oznacza to ok. 200-500 podpisów z zaledwie jednego okręgu (osiedla). Byli adresatami kampanii profrekwencyjnej i zachęcani do udziału w wyborach. Aby wybory były ważne, musiało uczestniczyć w nich przynajmniej 100 osób z danego osiedla.

Zakres i znaczenie działania

  • ponad 120 mieszkańców zachęconych do kandydowania w wyborach do rad okręgów,
  • akcje ulotkowe,
  • 60 filmów on-line, w których gośćmi byli radni, aktywiści. Filmiki upowszechniały prowadzone działania lub promowały wybory do rad okręgów,
  • dwa spotkania z kandydatami/kandydatkami do rad okręgów,
  • debata pod patronatem Prezydenta Miasta Torunia i przewodniczącego Rady Miasta Torunia,
  • dwa spotkania po wyborach, na które Stowarzyszenie zaprosiło wszystkich wybranych radnych nowych rad okręgów w Toruniu.

„Po raz pierwszy od 2000 udało się powołać rady we wszystkich okręgach, w których przeprowadzono wybory. To efekt wyjątkowej mobilizacji i zaangażowania torunian, którzy chcą decydować o swoim najbliższym otoczeniu i dowód na to, jak potrzebne są narzędzia partycypacji obywatelskiej”, mówi Marcin Czyżniewski, przewodniczący Rady Miasta Torunia.

Puenta

Toruń ma 12 rad okręgów. W tym wszystkim pomogli mieszkańcy, społecznicy, aktywni radni. „Wszyscy chcieli fajną rzecz zrobić i nikt się na siebie nie dąsał. Działania szły jak kula śnieżna”, mówi Danka Stępkowska ze Stowarzyszenia Obywatelski Toruń. Grupa wraz z Radą Miasta Torunia otrzymała tytuł laureata nagrody Super Samorząd 2021. W działaniu w ramach akcji Masz Głos wspierała ją Fundacja Aktywności Lokalnej, organizacja partnerska projektu Fundacji Batorego.

*

Stowarzyszenie Obywatelski Toruń jest znane w swoim mieście m.in. z popularyzowania demokracji i Konstytucji RP. Robi debaty i spotkania na temat praw obywatelskich, włącza się we wszystkie protesty i akcje dotyczące praw kobiet, WOŚP, wolnych mediów. Zgłasza wnioski do budżetu obywatelskiego. Za ubiegłoroczne działania w sprawie zagospodarowania odpadów, ochrony środowiska organizacja dostała wyróżnienie w akcji Masz Głos.