Pomiń menu

Regulamin ustalony poza gabinetem

Regulamin ustalony poza gabinetem

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG ze Zgierza zajmuje się edukacją obywatelską, aktywizacją mieszkańców oraz działaniami pro-równościowymi. W ramach tegorocznej edycji akcji Masz Głos, Masz Wybór* Stowarzyszenie realizowało działanie Budżet obywatelski.

Zgierz (łódzkie) / 2016

Członkowie i członkinie Stowarzyszenia uczestniczyli w pracach nad regulaminem pierwszej edycji budżetu obywatelskiego oraz prowadzili akcję informacyjno-edukacyjną zarówno wśród mieszkańców, jak urzędników. Sukcesem Stowarzyszenia było przekonanie prezydenta miasta do powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, co udało się dzięki wsparciu jednego z radnych. We współpracy z Młodzieżową Radą Miasta, Uniwersytetem Trzeciego Wieku i radami osiedli stowarzyszenie zorganizowało cykl warsztatów na temat budżetu obywatelskiego, w ramach których członkowie organizacji uczyli m.in. składania wniosków. Stowarzyszenie zorganizowało także Rynek Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego, podczas którego autorzy i autorki projektów prezentowali swoje propozycje.

Po zakończeniu procesu głosowania na zgłoszone projekty, członkowie i członkinie Stowarzyszenia wspólnie z władzami miasta rozpoczęli jego ewaluację. Na stronie urzędu miasta znalazła się przygotowana przez nich ankieta dla mieszkańców. Zorganizowali spotkanie ze specjalistą ds. budżetu obywatelskiego z Fundacji Batorego, w którym udział wzięli przedstawiciele władz, a także otwarte spotkanie na temat budżetu dla organizacji pozarządowych i mieszkańców. Przygotowując grunt pod kolejną edycję budżetu obywatelskiego przeprowadzili cykl spotkań dla uczniów, udało się również zarysować wstępną „mapę potrzeb” i „miejsca wymagające poprawy”. Kontynuacją spotkań będą warsztaty prowadzone już na etapie składania wniosków do drugiej edycji budżetu obywatelskiego. Obecnie stowarzyszenie nadal uczestniczy w pracach zespołu do spraw budżetu obywatelskiego, przygotowywało między innymi regulamin drugiej edycji budżetu.

W efekcie działań stowarzyszenia miasto wyodrębniło na budżet obywatelski aż 0,5 mln zł, mimo niebyt dobrej kondycji finansowej. Budżet obywatelski okazał się dużym sukcesem (ponad 100 złożonych wniosków i 5,5 tys. głosujących), a same zasady były proste i nastawione na mieszkańców. Uczestnikom akcji udało się przekonać władze, że regulamin budżetu obywatelskiego nie musi być tworzony „w gabinecie”, lecz wypracowywany podczas otwartego spotkania międzysektorowego zespołu, z udziałem organizacji społecznych i mieszkańców. Docenić trzeba zwłaszcza zaangażowanie zastępcy prezydenta miasta, asystenta prezydenta oraz zastępczyni naczelnika wydziału spraw społecznych.

*Do 2016 roku akcja Masz Głos funkcjonowała pod nazwą “Masz Głos, Masz Wybór”.