Pomiń menu

Społeczność zwraca się ku rzece

Społeczność zwraca się ku rzece

Niektóre organizacje lub grupy nieformalne są w akcji Masz Głos, Masz Wybór* już od lat. Stowarzyszenie Inspiracje ze Słupska w ramach akcji pracowało już między innymi nad inicjatywą lokalną (udało im się ulepszyć uchwałę o inicjatywie) oraz nad budżetem obywatelskim (ich projekt został wybrany do realizacji). W tym roku Stowarzyszenie wraz z grupą Słupia dla Słupszczan wybrało działanie Przestrzeń dla ludzi.

Słupsk (pomorskie) / 2016

Pierwszym krokiem słupszczan w tegorocznej edycji akcji była diagnoza społeczna, przeprowadzona za pomocą rozmaitych form aktywnie angażujących mieszkańców. Podczas organizowanych przez Stowarzyszenie już trzeci rok z rzędu pikników sąsiedzkich w Parku Podgrodzie i w Parku Powstańców Warszawy mieszkańcy nad wydrukowanymi planami dyskutowali o otoczeniu – wymieniali spostrzeżenia i szukali rozwiązań. Grupa Słupia dla Słupszczan, stawiająca sobie za cel zwłaszcza zwrócenie miasta w stronę rzeki, zebrała uwagi dotyczące rewitalizacji bulwarów nadrzecznych. Podczas wykorzystano też ankiety, mapowanie i gry symulacyjne, a wolontariusze prowadzili obserwacje i rozmawiali z mieszkańcami. Ciekawą częścią diagnozy były spacery badawcze z mieszkańcami i mieszkankami oraz urzędnikami, które dotyczyły między innymi reklam zewnętrznych, oświetlenia, rewitalizacji jednej z kluczowych ulic i bulwarów nad rzeką. Informacje zebrane podczas spacerów zostały opracowane i przekazane do urzędu miasta. Podczas kilku jesiennych spacerów zweryfikowano legalność plakatów wyborczych z wyborów parlamentarnych, a wyniki społecznego monitoringu podano do publicznej wiadomości, do Zarządu Infrastruktury Miejskiej oraz do PKW. Wystosowano także pisma do kandydatów i komitetów.

Część wyników diagnozy była dokumentowana i pozostawiana do dalszej pracy. Te pomysły mieszkańców, które można zrealizować dzięki stosunkowo szybkiej interwencji, przekazano odpowiednim instytucjom, a dzięki dobrej współpracy z władzami lokalnymi niektóre z nich już zostały zrealizowane, a inne – zaplanowane. Pomnik Powstańców Warszawskich został poddany renowacji, wykonano podjazdy w parku, zaplanowano wymianę oświetlenia i nowe nasadzenia na Podgrodziu. Grupa Słupia dla Słupczan zaczęła przywracać rzekę miastu – zorganizowała między innymi sprzątanie brzegów Słupi, Noc Kupały i sąsiedzkie pikniki. Stowarzyszenie postawiło też na aktywizacje mieszkańców do dalszych samodzielnych działań – przygotowało poradnik dla mieszkańców: jak świadomie działać w przestrzeni, kto za co odpowiada, w jakim urzędzie, co robić w przypadku awarii, do kogo się zgłosić. Podczas pikników dystrybuowało też materiały edukacyjne Masz głos, Masz wybór –  Kartę Praw Mieszkańca i Narzędziownik Obywatelski.

W trakcie akcji słupscy aktywiści wciągnęli do działań nie tylko mieszkańców, ale także przedsiębiorców oraz lokalne władze. Z władzami współpracują już od lat między innymi przy okazji prac nad Strategią Rozwoju Miasta. Pierwszym sukcesem było powołanie zespołu ds. estetyki przestrzeni. Słupszczanie współpracowali też z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa – przedstawiciele wydziału uczestniczyli w spacerach badawczych i merytorycznie wspierali działania dotyczące reklam zewnętrznych (zwłaszcza w kwestiach prawnych). Dzięki współpracy z Zarządem Infrastruktury Miejskiej, Urzędem Miasta, Wydziałem Ochrony Środowiska i firmą Kambium (darczyńcami) udało się z kolei zaplanować prace w parku.

Udział w akcji zakończył się dla słupszczan nie tylko lokalnymi sukcesami. Wywalczyli nagrodę Super Samorząd 2016!

*Do 2016 roku akcja Masz Głos funkcjonowała pod nazwą “Masz Głos, Masz Wybór”.