Pomiń menu

Trybuna dla mieszkanek i mieszkańców

Trybuna dla mieszkanek i mieszkańców

Nadmorską gminę Mielno wiele osób zna zapewne jako wakacyjne miejsce wypoczynku. To właśnie tutaj na co dzień działa Pozarządowe Centrum Rozwoju Społecznego, uczestniczące w akcji Masz Głos, Masz Wybór* od 2012 roku. PZCR już dwukrotnie, w 2014 i 2015 roku, uhonorowane zostało wyróżnieniem przyznawanym na zakończenie akcji. W 2016 roku nominowane natomiast zostało do nagrody „Super Samorząd”.

Mielno (zachodniopomorskie) / 2016

Pozarządowe Centrum Rozwoju Społecznego zajmuje się rozwojem, aktywizacją i edukacją obywatelską, prowadzi również działania z zakresu kultury, sportu oraz ekologii. Swoje działania skupia również na polepszeniu komunikacji między władzami samorządowymi a mieszkańcami. W tym roku PCRS w ramach akcji przystąpiło do działania Dostępni radni. Dzięki współpracy z lokalną gazetą – miesięcznikiem Obserwator Regionalny, w jej wersji papierowej i internetowej ukazał się cykl artykułów przybliżający mieszkańcom ich prawa. Przede wszystkim działacze i działaczki PCRS postawili jednak na umożliwienie mieszkańcom nawiązywania kontaktu z radnymi oraz wyrażania swoich opinii, zarówno w kontakcie jeden na jeden, jak publicznie. Centrum stworzyło stronę https://rozmowaogminie.wordpress.com/ służącą miedzy innymi komentowaniu na bieżąco spraw związanych z życiem gminy. Na stronie podane są też adresy email do radnych. Podobnym celom służy również strona na Facebooku: https://www.facebook.com/maszglosmaszwybormielno2014/. Najciekawszym sukcesem PCRS jest jednak przekonanie władz gminy do utworzenia tak zwanej Trybuny Obywatelskiej, czyli dedykowanej mieszkańcom przestrzeni podczas sesji rady, gdy każdy może zabrać głos w sprawach gminy.

Poza tymi działaniami Centrum zorganizowało także festyn z okazji 25 lat Samorządności, który stał się okazją do bezpośredniego spotkania radnych z mieszkańcami – podczas festynu radni dyżurowali w „plenerowym biurze rady”. Aktywnie włączając się w życie gminy, Centrum brało też udział w konsultacjach społecznych, zainicjowało powołanie gminnej rady działalności pożytku publicznego oraz młodzieżowej rady gminy.

*Do 2016 roku akcja Masz Głos funkcjonowała pod nazwą “Masz Głos, Masz Wybór”.