Pomiń menu

Udrożniona komunikacja z radnymi

Udrożniona komunikacja z radnymi

Jakich filmów zapragnęli mieszkańcy i mieszkanki Lubartowa? Komedii, sensacji, a może osadzonego w ich mieście serialu kryminalnego? Otóż nie – od tego roku (2016) lubartowianie i lubartowianki na stronie urzędu miasta mogą oglądać zapisy video z sesji rady. Przeczytajcie, na jakie inne sposoby radni i radne Lubartowa zbliżyli się do mieszkanek i mieszkańców i dlaczego w tym roku Lubartów znalazł się wśród laureatów Nagrody Super Samorząd.

Lubartów (lubelskie) / 2016

Grupa Miasto Obywatelskie Lubartów z Lubartowa działa na rzecz zwiększenia jawności w życiu publicznym, zajmuje się też inicjatywami na rzecz świadomego udziału w życiu publicznym i promuje rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Jako partner społeczny współpracowała przy wprowadzeniu w Lubartowie budżetu obywatelskiego. W akcji Masz Głos, Masz Wybór* bierze udział już od 2008 roku, a w 2014 roku za osiągnięcia w działaniu „głosuj świadomie” została nominowana do Nagrody Super Samorząd. W 2015 roku, obok dalszych prac nad budżetem obywatelskim, grupa postawiła sobie za cel doprowadzenie do dialogu między władzą i obywatelami, aby mieszkanki i mieszkańcy poczuli, że faktycznie są współgospodarzami miasta. Za swoje sukcesy grupa ponownie otrzymała nominację do nagrody.

Członkowie grupy postanowili udrożnić tradycyjne kanały informacji (telefon, poczta) oraz nawiązać lub zaktywizować bardziej nowoczesne (choć coraz powszechniej stosowane także przez lokalne władze) formy komunikacji – strony internetowe i portale społecznościowe. Grupa prowadzi stronę www.lubartow.mamprawowiedziec.pl, informującą o działaniach radnych (ich obecność na sesjach, zgłaszane interpelacje, głosowanie nad poszczególnymi uchwałami) oraz profil na facebooku. W trakcie akcji opublikowała w internecie serię artykułów oraz dystrybuowała materiały promocyjne. Za zgodą burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta zostały wyłożone informatory dla mieszkańców dotyczące pracy radnych, materiały promocyjne i informacyjne były rozdawane także podczas przeprowadzonej przez grupę ankiety, sprawdzającej wiedzę mieszkańców o radnych. Zebrano aż 430 wypełnionych kwestionariuszy! Sukcesem grupy jest wprowadzenie zmian do statutu gminy – zapisy video sesji są dostępne obok protokołów na stronie urzędu, dzięki czemu mieszkańcy sprawdzać mogą, w jaki sposób głosowali poszczególni radni. Na rozpatrzenie czeka jeszcze złożony przez grupę wniosek o udostępnienie na stronie urzędu danych kontaktowych do radnych.

Miasto Obywatelskie Lubartów aktywnie wzięło udział także w dodatkowym działaniu w ramach naszej akcji: „Rok po wyborach: Sprawdzamy!”, w ramach którego sprawdzali obecność przedstawicieli władz na dyżurach. Poza uczestnictwem w akcji na bieżąco angażują się także w działania na rzecz jawności – dzięki złożonemu wnioskowi na stronach BIP urzędu miasta znalazł się uzupełniany na bieżąco rejestr zawieranych umów cywilno-prawnych, z sukcesem wystąpiono także o listę nagród przyznanych urzędnikom pełniącym funkcje publiczne. Zdecydowanie na plus ocenić trzeba współpracę grupy z władzami – pozytywnym efektom działań grupy pomogło wsparcie ze strony radnych i przewodniczącego rady miasta.

*Do 2016 roku akcja Masz Głos funkcjonowała pod nazwą „Masz Głos, Masz Wybór”.