Pomiń menu

Wspólna droga do inicjatywy lokalnej

Wspólna droga do inicjatywy lokalnej

Grupa Aktywny Natolin za pomocą inicjatywy lokalnej integruje mieszkańców i pobudza ich do aktywności w życiu lokalnym.

Natolin, gmina Nowosolna (łódzkie) / 2016

Ponieważ realizacja inicjatyw lokalnych wymaga wdrożenia w gminie uchwały o inicjatywie, właśnie taki cel postawiła sobie grupa w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór*. Podczas bezpośrednich spotkań grupa przekonywała do tej idei przedstawicieli władz lokalnych – wójta i przewodniczącą gminy, prezentowała narzędzie inicjatywy także podczas posiedzeń komisji rady. Szczególnie istotne okazało się posiedzenie dotyczące finansów, podczas którego zadecydowano o przygotowaniu projektu uchwały. Mieszkanki i mieszkańcy o narzędziu inicjatywy przeczytać mogli w artykule zamieszczonym w lokalnej gazecie, materiały promocyjne rozdawane były także podczas zorganizowanego przez grupę Dnia Sąsiada. O skuteczności działań grupy na drodze do wzmocnienia aktywności mieszkańców i mieszkanek świadczy fakt, że choć początkowo w organizację Dnia Sąsiada zaangażowani byli przede wszystkim przedstawiciele i przedstawicielki rady sołeckiej i rady gminy, w ostatnich dniach przygotowań do festynu grupa liczyła już 20 członkiń i członków!

Współpracę z władzami, opartą na dyskusji, ocenić trzeba dobrze. Choć niektórzy radni i urzędnicy dopytywali „po co nam inicjatywa lokalna, skoro mamy już fundusz sołecki?”, byli też tacy samorządowcy, którzy od początku wspierali pomysł wprowadzenia uchwały o inicjatywie – w tym przewodnicząca gminy, jeden z radnych i wójt. Władze lokalne (wójt i rada gminy) były także otwarte na krytykę i na wprowadzanie zmian w swoim działaniu. Gdy okazało się, że projekt musi być konsultowany przynajmniej z organizacjami pozarządowymi, przygotowano regulamin takich konsultacji. Na etapie przygotowania uchwały uwzględniono zgłoszone do projektu uchwały uwagi członkiń Aktywnego Natolina i koordynatorki Masz Głos, Masz Wybór. Podsumowując – dzięki działaniom Aktywnego Natolina władze gminy wdrażają zasady dobrej współpracy z mieszkańcami. A my nagrodziliśmy mieszkańców i mieszkanki Natolina nagrodą Super Samorząd 2016!

 

*do 2016 roku akcja Masz Głos funkcjonowała pod nazwą „Masz Głos, Masz Wybór”