Pomiń menu

Żeby było bezpieczniej w Czaplach

Żeby było bezpieczniej w Czaplach

Sołectwo Czaple wie, jak zawalczyć o bezpieczeństwo komunikacyjne i lepszą infrastrukturę drogową w sołectwie. Za swoje działanie dostało nagrodę Super Głos w 2021.

Mieszkańcy sołectwa solidarnie walczyli o budowę drogi wraz z chodnikiem i pozostałą infrastrukturą, bo zwiększył się ruch na jedynej w tej chwili drodze w ich miejscowości. Ruch wzrósł z powodu przerzucenia kursów ciężarówek i samochodów ze sprzętem budowlanym dojeżdżających do pobliskich hal magazynowych. Rada Sołecka wraz z mieszkańcami zainterweniowała. Wysłała pisma i wnioski w sprawie budowy drogi wraz z chodnikiem do Urzędu Gminy Żukowo, do Miasta Gdańska, do policji i Inspekcji Transportu Drogowego. W związku ze sprawą powstała też petycja. W ciągu niemal tygodnia podpisało się pod nią 670 mieszkańców Czapli i sąsiedniego Rębiechowa. Sprawą drogi zainteresowały się media lokalne i ogólnopolskie. Część mieszkańców oczekiwała nawet ostrzejszych działań wobec Gminy i zorganizowania protestów. Sołtyska Czapli, Katarzyna Cichowicz, i Rada nie zdecydowali się jednak na taki krok z racji pandemii. Grupa mieszkańców zorganizowała więc protest samochodowy pod siedzibą Gminy.

Nie do końca fiasko

Celu nie udało się osiągnąć – droga nie została zbudowana, jednak inwestorzy i wykonawcy hal magazynowych przekazali część pieniędzy potrzebnych na budowę chodnika we wsi. Resztę kwoty Sołectwo zdobyło od Gminy. Wkrótce chodnik, powstający w ramach inwestycji gminnych, poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie dzieci, przemierzających drogę do przystanków szkolnego autobusu.

„Mimo chwil zwątpienia, załamania, chęci wycofania się z akcji walki o drogę, każdorazowo otrzymywałam wsparcie od koordynatorów regionalnych akcji Masz Głos. Rozmowa, motywacja, pokazywanie możliwości dalszych działań. Gdyby nie ich wiara w to, że chociażby małymi kroczkami, ale można coś zmienić, pewnie poddalibyśmy się już na początku”, mówi Katarzyna Cichowicz, sołtyska Czapli w gminie Żukowo.

Zmiany w Sołectwie

Dzięki udziałowi w akcji Masz Głos i wsparciu koordynatora projektu – Stowarzyszenia Rozwoju Inspiracje, Sołectwo dostało też wsparcie radcy prawnego przy wprowadzaniu zmian do uchwały dotyczącej budżetu obywatelskiego. Katarzyna Cichowicz pracowała wraz z dwoma mieszkańcami Czapli w zespole przygotowującym nowy projekt uchwały, który finalnie trafił do burmistrza.

Sołectwo Czaple przygotowało też wstępne propozycje zmian do statutu sołectwa. To ważny dokument, bo określa podstawy funkcjonowania sołectwa. Dzięki prośbom, pismom, rozmowom z innymi sołtysami i niektórymi radnymi prawdopodobnie wkrótce powołany zostanie kolejny zespół roboczy, który będzie pracował nad projektem zmian statutów.

Przejrzystość jest tu standardem

Sołectwo Czaple wyróżnia się przejrzystością działań. Wszystkie zebrania sołeckie są otwarte dla zainteresowanych, transmitowane na żywo w internecie, a nagrania publikowane na stronie WWW sołectwa. Sołtyska wraz z radą sołecką konsultuje z mieszkańcami takie sprawy jak przeznaczenie pieniędzy z funduszu sołeckiego. Ostatnio zrobiła to w formie ankiet (w internecie i papierowej). Potem były spotkania konsultacyjne w świetlicy.

W Sołectwie Czaple nie słabnie zapał do działań. W planach na 2022 jest remont – przy zaangażowaniu mieszkańców – placu zabaw dla dzieci i zorganizowanie, z pomocą Gminy, boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej.