Pomiń menu

Zjednoczony głos w trosce o dobro wsi

Zjednoczony głos w trosce o dobro wsi

Jak wzmocnić pozycję sołtysek i sołtysów wobec władz lokalnych, a jednocześnie zadbać o zróżnicowane interesy poszczególnych wsi? Sołtyski i sołtysi z okolic Węgorzewa połączyli te cele. Powołali nieformalne Forum Sołtysów „Gromada”, bez lidera, z „obwoźnymi” spotkaniami.

Wsie wokół Węgorzewa (warmińsko-mazurskie) / 2018

Wsie leżące wokół Węgorzewa mają wspólne problemy, np. zły stan dróg, ale jako miejscowości turystyczne i rolnicze zgłaszają też różne potrzeby. Dzięki „Gromadzie” ich sołtyski i sołtysi od kilku miesięcy skuteczniej działają we wspólnych sprawach. Stanowisko ustalają, gromadząc się w urzędzie gminy na godzinę przed każdą sesją rady. Co miesiąc spotykają się też nieformalnie, w różnych miejscowościach – dzięki temu lepiej się integrują, a jako że nie ma lidera, każda wieś zachowuje równą pozycję. Brak formalnej reprezentacji pozwala zachować odrębność w kwestiach różniących wsie, wzmacnia też współpracę z mieszkańcami – składając wniosek do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, forum oparło się na istniejących organizacjach. Sołtyski i sołtysi uczą się od siebie, jak zachęcać mieszkańców do działania. Inicjatywa została bardzo pozytywnie przyjęta przez władze – popierają ją radni z terenów wiejskich, urząd użycza sali na spotkania, burmistrz i wicestarosta biorą udział w nieformalnych posiedzeniach.

Rozpoczęcie inicjatywy od spotkań towarzyskich w kolejnych świetlicach sprzyjało wymianie doświadczeń, pozwoliło odkryć wspólne dla naszego środowiska trudności. Przyjazna atmosfera powodowała, że chcieliśmy sobie nawzajem pomóc, podzielić się „dobrymi praktykami”, odkryliśmy, że razem możemy więcej zdziałać dla dobra naszych sołectw. Mamy poczucie, że jesteśmy silną, zintegrowaną grupą, gotową do podjęcia trudnych wyzwań – podsumowuje Alicja Rymszewicz, sołtyska i inicjatorka Forum.