Pomiń menu

„Złota rączka” dla seniora

„Złota rączka” dla seniora

Każdy czasami potrzebuje naprawy kranu czy zamka u drzwi. Jak pomóc w takich sprawach seniorom w pandemii? Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Śremie znalazło rozwiązanie, za które zostało finalistą nagrody Super Samorząd 2021.

Grupa przeprowadziła pilotaż akcji „Złota Rączka dla Seniora”, która miała udowodnić, że na terenie miasta jest zapotrzebowanie na szybkie i bezpłatne usługi drobnych napraw i usług świadczonych seniorom. W ramach trybu „małego grantu” Stowarzyszenie pozyskało pieniądze z budżetu Miasta i Gminy Śrem na zakup narzędzi. Udało się zakupić bardzo dobrej jakości, bogaty pakiet narzędzi, który pozwolił na realizację zleceń.

Drugim elementem działania była aktywizacja zawodowa i społeczna osób narażonych na wykluczenie społeczne. Stowarzyszenie nawiązało kontakt z fundacją, pod opieką której jest lokalna noclegownia i tą drogą pozyskało wolontariusza wykonującego zadania „złotej rączki”. Początkowo miał być też drugi wolontariusz. Jednak naruszył warunki pobytu w noclegowni i opuścił ją na stałe, z kolejnym stało się podobnie. Dla zespołu Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Śremie była to nauka, że chcąc zachować ciągłość usługi, muszą mieć „wariant B” swoich działań. Dlatego zawsze jest do dyspozycji wolontariusz bez problemów związanych z wykluczeniem, który jest zabezpieczeniem na wypadek, gdyby sytuacja się kiedykolwiek powtórzyła.

Projekt trwał trzy miesiące, potwierdził wstępną diagnozę potrzeby usług dla seniorów. Obok sprawozdania z działania, Stowarzyszenie złożyło w Urzędzie rekomendację zabezpieczenia w budżecie środków na utworzenie stanowiska pracy dla „złotej rączki”, która obsłuży potrzeby seniorów.

Jak układała się współpraca z władzami samorządowymi

Burmistrz był szybko przekonany do pomysłu i zainteresowany postępem działań. W momencie podsumowania projektu organizacja miała okazję opowiedzieć mu o wynikach i przedstawić rekomendacje. Na bieżąco współpracowała z opiekunem ds. NGO w Urzędzie i z osobą ds. promocji. Wystarczył telefon, przesłanie materiałów i informacje były publikowane na WWW urzędu. Dodatkowo z racji pandemii Burmistrz wprowadził zwyczaj publikowania na Facebooku codziennych informacji o sytuacji epidemicznej i o lokalnych działaniach – to też pomagało nagłaśnianiu „Złotej Rączki dla Seniora”. Wielokrotnie w publikowanych nagraniach uwiarygadniał projekt i informował o sposobie działania. Projekt został zrealizowany z udziałem finansowym Gminy.

Organizacja nawiązała też współpracę ze Śremską Radą Seniorów (organ doradczy Burmistrza), a chętni z niej działają wykonawczo w Stowarzyszeniu. Samorząd ma też świadomość działania Stowarzyszenia w ramach akcji Masz Głos, w ramach której wspiera je Fundacja Aktywności Lokalnej (organizacja partnerska projektu Fundacji Batorego). W sytuacji, gdy Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie integracyjne wolontariuszy, partnerów i seniorów przy współpracy ze Śremską Radą Seniorów w stanicy harcerskiej w Grodzewie, Urząd pomógł organizatorom, finansując catering.

Zaangażowanie mieszkańców

Do akcji zostało włączonych kilku partnerów: oprócz wspomnianej Śremskiej Rady Seniorów i Urzędu Miasta, Śremski Ośrodek Kultury, Lokalne Centrum Wolontariatu, Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem. Informacja o działaniu trafiła do mieszkańców przez media społecznościowe, lokalną prasę, oficjalną stronę Miasta Śrem.

Zasięg i znaczenie działania

  • 35 działań „Złotej rączki”, pomagających seniorom,
  • ponad 50 zaangażowanych osób.

„Seniorzy wciąż dzwonią, a my wciąż obsługujemy ich zlecenia. Od samego początku w ramach wolontariatu jeździmy, naprawiamy, kosimy i cieszymy się, że mogliśmy zapoczątkować tę usługę w naszym mieście,” mówi Dorota Witczak ze Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Śremie.

Puenta

Współpraca stron doprowadziła do realnych efektów, zadowolenia i poczucia, że mieszkańcy mają sprawstwo w swoich „złotych rękach”.

*

Stowarzyszenie „Pomocna dłoń w Śremie” – gdy wybuchła pandemia, w Śremie kilkoro lokalnych aktywistów zaproponowało akcję wspierania seniorów pod roboczym hasłem „Pomocna dłoń w Śremie”. Każda starsza osoba, która zadzwoniła pod numer kontaktowy, mogła liczyć na bezpłatne dostarczenie jedzenia, leków, opiekę nad zwierzęciem domowym. W akcję zaangażowało się wielu aktywnych mieszkańców, część miała już okazję zetknąć się z akcją Masz Głos. Na kanwie tych doświadczeń powstało Stowarzyszenie, które w 2021 przystąpiło do projektu Fundacji Batorego.