Pomiń menu

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to jedna z form działania, za pomocą której mieszkanki i mieszkańcy mogą wpływać na swoje najbliższe otoczenie. Opiera się ona na współpracy z samorządem, który wspiera realizację oddolnych pomysłów. Dzięki inicjatywie lokalnej można nie tylko zrealizować ciekawy projekt, ale przede wszystkim polepszyć życie lokalnej społeczności oraz przyczynić się do jej większej integracji.

Działanie w ramach inicjatywy lokalnej może być odpowiedzią na szeroką gamę pomysłów i potrzeb – od organizacji sąsiedzkiego pikniku, poprzez stworzenie lokalnej instytucji kulturalnej, po rozwiązanie problemu infrastrukturalnego czy poprawę estetyki wspólnej przestrzeni.

W tej formie współpracy pomiędzy lokalnymi władzami a mieszkańcami i mieszkankami obie strony dają coś od siebie. Mieszkanki i mieszkańcy zgłaszają projekty i deklarują swój wkład w jego realizację (w postaci części niezbędnych środków finansowych i/lub własnej pracy). Władze natomiast pokrywają część kosztów realizowanego projektu oraz ewentualnie angażują podległe sobie instytucje do pomocy we wdrażaniu pomysłu w życie.

Zobacz scenariusz działania:

Zobacz materiały edukacyjne poświęcone tematyce inicjatywy lokalnej