Pomiń menu

Atlas dobrych praktyk

Autorzy: Alicja Zaczek-Żmijewska
Wydawca: Fundacja im. Stefana Batorego
Rok publikacji: 2022
Typ publikacji: Opracowania
Tematyka: angażowanie mieszkańców, budżet obywatelski, diagnoza lokalna, inicjatywa lokalna, partycypacja, samorząd terytorialny, współdecydowanie