Pomiń menu

Fundusz sołecki bez tajemnic…

Autorzy: Grażyna Jałgos-Dębska
Wydawca: akcja Masz Głos Fundacji Batorego
Rok publikacji: 2021
Typ publikacji: Prezentacje
Tematyka: budżet gminy, fundusz sołecki, sołectwa, współdecydowanie