Pomiń menu

Raport: Narzędzia partycypacji lokalnej w Polsce w latach 2014-2017

Autorzy: Ewa Zielińska, Dariusz Kraszewski
Wydawca: Akcja Masz Głos / Fundacja im. Stefana Batorego
Rok publikacji: 2019
Typ publikacji: Raport
Tematyka: inicjatywa lokalna, inicjatywa uchwałodawcza, konsultacje, partycypacja