Pomiń menu

Akademia Samorządowa

Akademia Samorządowa jest projektem wspierania działaczy lokalnych, który są już samorządowcami i chcą być skuteczni w swojej roli. Została zainicjowana w ramach akcji Masz Głos. Pilotażowa edycja Akademii właśnie trwa (wrzesień 2019 – grudzień 2020).

Akademia Samorządowa skierowana jest przede wszystkim do byłych uczestników akcji Masz Głos, którzy w wyniku ubiegłorocznych wyborów samorządowych dostali się do władz lokalnych i dziś są radnymi, wójtami, burmistrzami, prezydentami miast. Wsparciem zostanie objęta grupa samorządowców z 24 gmin. W dalszej kolejności Akademia otwarta jest dla wszystkich, którzy na co dzień pracują w strukturach władz lokalnych, i którym bliska jest idea partycypacji.

Ideą Akademii jest udzielenie uczestnikom takiego wsparcia merytorycznego i kompetencyjnego, aby mogli aktywnie działać we władzach i „demokratyzować” samorząd w swoich gminach. W ramach tego przedsięwzięcia zdobędą wiedzę, narzędzia, materiały, wsparcie eksperckie z zakresu najnowszych zmian w prawie samorządowym, dobrych praktyk samorządowca, zwłaszcza w obszarze współpracy z mieszkańcami, a także poszerzą wiedzę o przepisach, procedurach, marketingu politycznym i przysługujących im uprawnieniach.

Uczestnicy będą pogłębiać kompetencje pod opieką koordynatorów i ekspertów programu, ale też uczyć się wzajemnie od siebie, dzielić doświadczeniami w ramach spotkań lokalnych i w formule on-line. Koordynatorami merytorycznymi będą: Szymon Osowski, prezes Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, specjalista od prawa samorządowego, jawności i praw obywatelskich, Anna Graczyk-Osowska, prezeska Stowarzyszenia POLITES, specjalistka ds. wolontariatu i Joanna Załuska, dyrektorką programu Masz Głos, Masz Wybór w Fundacji im. Stefana Batorego.

Jeśli Akademia Samorządowa przyniesie pozytywne efekty działań samorządowców w gminach i będą oni dalej zainteresowani współpracą, w kolejnym sezonie nastąpi kontynuacja tego przedsięwzięcia.

Przeczytaj program Akademii Samorządowej