Pomiń menu

Dla mediów

O edycji akcji Masz Głos 2019/2020

We wszystkich województwach trwa nabór do tegorocznej edycji akcji Masz Głos, która od wielu lat zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a samorządem. Jak potrzebny jest taki program wspierania aktywności, pokazuje m.in. badanie CBOS dotyczące zaangażowania społecznego. Większość Polek i Polaków twierdz w nim, że ma poczucie wpływu mieszkańców ich miejscowości na sprawy lokalne (CBOS, 2018), ale aż dwie trzecie nie wie, w jaki sposób można przy tym współpracować z samorządem. Właśnie to zmienia akcja Masz Głos.

Więcej o edycji Masz Głos 2019/2020

O akcji Masz Głos

Akcja Masz Głos już od ponad piętnastu lat przyciąga osoby, które marzą o tym, aby w ich okolicy – tej bliskiej i dalszej – żyło się lepiej. Każda edycja akcji trwa około 10 miesięcy. W tym czasie uczestnicy realizują działania przy wsparciu ekspertów i koordynatorów z Fundacji im. Stefana Batorego oraz organizacji partnerskich. Mogą brać udział w bezpłatnych szkoleniach oraz zasięgać porad w zakresie sposobów rozwiązywania lokalnych problemów, metod aktywizacji społeczności lokalnej oraz narzędzi współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami a samorządem. Uczestnikami akcji są zarówno dzieci, dorośli, jak i seniorzy i seniorki, a działania prowadzone są zarówno na terenie dużych, jak i małych miejscowości. Od 2002 roku akcja objęła swoim zasięgiem 680 gmin, czyli 27% gmin w całej Polsce. W minionej edycji (2017/2018) wzięły udział łącznie 343 grupy z całej Polski, pochodzące z 237 miejscowości – w tym 124 z obszarów wiejskich.

Więcej o akcji Masz Głos

O nagrodzie „Super Samorząd”

Nagroda „Super Samorząd” przyznawana jest od 2011 roku. Przez osiem lat zostało wyłonionych 43 laureatów. Zostali nagrodzeni za swoją determinację, niezwykłą energię do działania, a także podejmowanie kwestii ważnych dla lokalnej społeczności. Jest to wyróżnienie zarówno dla uczestników i uczestniczek akcji, jak i działających wspólnie z nimi władz samorządowych.

Więcej o nagrodzie „Super Samorząd”


Organizatorem akcji Masz Głos
jest Fundacja im. Stefana Batorego wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Homo Faber oraz Stowarzyszeniem POLITES.


Kontakt dla mediów:

Alicja Zaczek-Żmijewska
e-mail: [email protected]
tel.: 22 536 02 62

Archiwum informacji prasowych