Pomiń menu

Zespół

Dyrektorka akcji Masz Głos:Joanna2 Joanna Załuska (Fundacja im. Stefana Batorego) – jestem dyrektorką programu Masz Głos, Masz Wybór w Fundacji im. Stefana Batorego, koordynowałam jego 11 edycji. Między 2001 a 2007 byłam ekspertką programu RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W latach 1989–1990 pracowałam w Komisji Samorządu Terytorialnego w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie. Jestem absolwentką Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

e-mail: jzaluska@batory.org.pl, tel.: 22 536 02 76

Zespół akcji Masz Głos:

Alicja Zaczek-Żmijewska (Fundacja im. Stefana Batorego) – patrzę zawsze w tę stronę, która może mnie czegoś nauczyć, zwłaszcza w obszarze komunikacji. Pasjonuję się narzędziami tworzenia treści, trendami w komunikacji, możliwościami, jakie daje słowo. Buduję swoje doświadczenie w pracy przy kampaniach społecznych, projektach obywatelskich, edukacyjnych z sektora pozarządowego. Z wykształcenia jestem polonistką, specjalistką ds. public relations, doskonalę się w redakcji i korekcie tekstów oraz projektowaniu komunikacji.

e-mail: azmijewska@batory.org.pl, tel.: 22 536 02 62, 763 332 133

 

Anna Wawrzyniak (Fundacja im. Stefana Batorego) – z organizacjami pozarządowymi jestem związana od 10 lat. Bliska jest mi idea ekonomii współdzielenia, zrównoważonego rozwoju i partycypacji społecznej, zwłaszcza w kontekście funkcjonowania organizacji społecznych i grup nieformalnych. Współpracowałam m.in. ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni oraz Centrum PISOP, działam w poznańskim Stowarzyszeniu Lepszy Świat. Jestem przekonana, że w ramach inicjatyw społecznych możemy się wiele od siebie nauczyć i zainspirować do kolejnych działań.

e-mail: awawrzyniak@batory.org.pl, tel.: 22 536 02 04, 530 675 309


Koordynator koordynatorka województwa lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego:

Robert ChomickiRobert Chomicki (Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE) – jestem prezesem Stowarzyszenia, socjologiem. Koordynuję projekty, moderuję konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego. Zajmuję się monitoringiem wyborczym, monitoringiem jakości przestrzeni publicznej (bariery architektoniczne, realizacja uchwał reklamowych). Współtworzę i prowadzę działania edukacyjne z zakresu aktywności obywatelskiej dla młodzieży, prowadzę szkolenia dla administracji samorządowej z zakresu partycypacji. Lubię pracę zespołową i energię lokalnych społeczności.

e-mail: r.chomicki@inspiruj.org, tel.: 693 004 101, 59 723 51 20

Małgorzata ŁosiewiczMałgorzata Łosiewicz (Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE) – jestem wiceprezeską Stowarzyszenia, socjolożką i pedagogiem. Koordynuję projekty stowarzyszenia z obszaru kultury i edukacji, współtworzę i prowadzę działania edukacyjne z zakresu aktywności obywatelskiej dla młodzieży i dorosłych. Zajmuję się monitoringiem dostępności przestrzeni publicznej oraz pracą z grupami sąsiedzkimi. W stowarzyszeniu odpowiadam również za księgowość.

e-mail: m.losiewicz@inspiruj.org, tel. 507 781 164, 59 723 51 20


Koordynatorki województwa mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego:

Dr Katarzyna Sztop-Rutkowska (Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab) – jako działaczka społeczna i naukowiec jestem zaangażowana w działania wspierające rozwój lokalny i demokrację lokalną. Jestem fanką samorządności, startowałam w wyborach samorządowych w 2018 roku, stojąc na czele ruchu społecznego Inicjatywa dla Białegostoku. Obecnie jestem wiceprezeską Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab. Zajmuję się tam kwestiami partycypacji społecznej i nowych technologii. Skończyłam studia podyplomowe z marketingu internetowego. Od lat szkolę i prowadzę warsztaty. Wprowadzam Design Thinking do konsultacji społecznych. Pracuję również naukowo w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jestem absolwentką XI edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

e-mail: k.sztop-rutkowska@soclab.org.pl, tel.: 601 155 546

Agnieszka MaszkowskaAgnieszka Maszkowska (Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab) – jestem prezeską Fundacji SocLab, z wykształcenia socjologiem. Od wielu lat działam w organizacjach pozarządowych. Specjalizuję się w tematyce konsultacji społecznych i budżetu partycypacyjnego. Mam doświadczenie w moderowaniu konsultacji społecznych z wykorzystaniem różnych technik, w tym w obszarze planowania przestrzennego. Wspierałam powstawanie i funkcjonowanie rad seniorów w woj. podlaskim. Prowadzę szkolenia dla organizacji pozarządowych, przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej, seniorów i młodzieży z zakresu partycypacji. Jestem autorką i redaktorką publikacji dotyczących konsultacji, partycypacji obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Animuję działania w społecznościach lokalnych. Jestem absolwentką Szkoły Liderów i Programu MENEDŻEROWIE NGO PROMENGO.

e-mail: a.maszkowska@soclab.org.pltel.: 507 181 919


Koordynatorka województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego:

iwona_janicka_glowa-sIwona Janicka (Fundacja Aktywności Lokalnej) – łączę doświadczenie samorządowca, przedsiębiorcy i społecznika. Na co dzień doradzam różnym stronom w zakresie tzw. budowania partnerstwa lokalnego i tzw. współpracy międzysektorowej (tj. administracji, biznesu i społeczności). Można liczyć na moją wiedzę i doświadczenie w zakresie programowania i wdrażania funduszy europejskich, kapitału społecznego, funkcjonowania organizacji pozarządowych, polityki społecznej i rynku pracy, a także w obszarach różnorodności i równości szans. Od kilkunastu lat jestem zaangażowana w dialog obywatelski, począwszy od szczebla lokalnego, gminnego po krajowy. Aktualnie aktywnie udzielam się m.in. w ramach komitetów monitorujących fundusze europejskie na lata 2014-2020 oraz w radach pożytku publicznego (od 2004 r.). Jestem zwolenniczką bardzo aktywnego trybu życia.

e-mail: maszglos@fal.org.pl, tel.: 663 83 63 73


Koordynatorki i koordynator województwa lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego:


Anna Dąbrowska (Stowarzyszenie Homo Faber) – jestem prezeską Homo Faber, animatorką społeczną, trenerką – prowadzę szkolenia z praw człowieka, antydyskryminacji, różnorodności społecznej, przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Ukończyłam Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu Nauk Prawnych PAN, a także kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP). Przygotowuję doktorat na Wydziale Politologii Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie o integracji imigrantów z Ukrainy w Polsce. W Homo Faber koordynuję Program Integracja , w ramach którego zajmuję się przede wszystkim budowaniem i współtworzeniem systemowych rozwiązań na poziomie miasta z zakresu pomocy przybywającym do miasta migrantkom i migrantom.

e-mail: ad@hf.org.pl, tel.: 795 573 803

Marta SienkiewiczMarta Sienkiewicz – jestem psycholożką, ze Stowarzyszeniem Homo Faber związaną od 2008 roku. Na co dzień pełnię obowiązki dyrektorki biura Homo Faber, od dwóch lat zarządzam administracją, mediami społecznościowymi, raportami i bieżącą pracą w projektach. Od 2009 roku zajmuję się działaniami integracyjnymi skierowanymi do cudzoziemców przyjeżdżających do Lublina. Prowadziłam spotkania informacyjne na lubelskich uczelniach, ze studentami, opiekunami studentów i pracownikami administracyjnymi. Realizowałam trzy edycje projektu „Akademia Homo Faber” w ramach programu Młodzież w Działaniu. Od 2011 roku odpowiadam za kwestie programowe i techniczne Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Koordynuję lekcje języka polskiego dla cudzoziemców. Nadzoruję pracę punktu porad antydyskryminacyjnych Stowarzyszenia Homo Faber w Lublinie i Przemyślu.

e-mail: marta.sienkiewicz@hf.org.pl, tel.: 602 430 868

Piotr Skrzypczak (Stowarzyszenie Homo Faber) – nauczyciel akademicki, trener – prowadzę szkolenia z praw człowieka, antydyskryminacji, przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, a także z tworzenia i pracy organizacji pozarządowych i partycypacji społecznej. Przez trzy lata (2016-2019) pracowałem w Lubelskim Instytucie Designu, gdzie zajmowałem się promowaniem dobrego, odpowiedzialnego projektowania (w tym procesami społecznymi, partycypacją, dobrą współpracą świata nauki z biznesem i administracją). Mediator z dyplomem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

e-mail: ps@hf.org.pl


Koordynator województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego:

Grzegorz Wójkowski (Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides) – jestem absolwentem socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i prezesem Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. Zajmuję się koordynacją projektów, jestem autorem narzędzi monitoringowych oraz raportów dotyczących prawa do informacji publicznej, konsultacji społecznych i budżetów obywatelskich.

e-mail: grzegorz@bonafides.pl, tel.: 502 984 057

Anna Staniek (Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides) od 2016 r. aktywnie działam w organizacjach społecznych. Wcześniej przez wiele lat byłam wolontariuszką w Związku Harcerstwa Polskiego. W Stowarzyszeniu Bona Fides zajmuję się głównie tematyką niepełnosprawności, np. monitoringami dostosowania przestrzeni publicznej i budynków do osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczyłam w wypracowywaniu m.in. standardów dostępności ruchu pieszych dla miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Byłam członkinią zespołu monitoringowo – weryfikującego odpowiedzialnego za monitoring stopnia wdrożenia Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych w województwie śląskim w ramach projektu „Śląskie bez barier”.

e-mail: anna@bonafides.pl, tel.: 32 203 12 18