Pomiń menu

O działaniach profrekwencyjnych

Lokalne działania uczestników akcji Masz Głos, Masz Wybór są wzmacniane przez:

• działania na rzecz wprowadzenia do prawa zmian, które ułatwią obywatelom świadomy udział w wyborach

• ogólnopolskie kampanie zachęcające do udziału w wyborach powszechnych

 

Więcej informacji na temat działań profrekwencyjnych