Pomiń menu

Zasady akcji

  • Akcja służy rozwijaniu współpracy mieszkańców i władz samorządowych oraz braniu współodpowiedzialności za lokalnie podejmowane decyzje.
  • Samorząd rozumiemy jako wspólnotę wszystkich mieszkańców, a nie jedynie władze gminy i pracowników urzędu.
  • Zadania, w tym spotkania i debaty,  powinny być realizowane z udziałem różnorodnych środowisk i grup mieszkańców danej gminy.
  • O prowadzonych działaniach należy na bieżąco informować mieszkańców i władze samorządowe. Relacje z debat i spotkań powinny być podawane do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów lokalnych oraz strony internetowej www.maszglos.pl.