Pomiń menu

Od pomysłu do sukcesu, czyli jak zacząć działać w swojej gminie?

Warsztat będzie inspiracyjny i instruktażowy. W trakcie pokażemy:

  • jakie działania podejmować w swoich miejscowościach, aby zmieniać otoczenie
  • w jaki sposób rozpocząć aktywność, aby była społecznie akceptowana i skuteczna
  • narzędzia pomocne w aktywności lokalnej

Wspólnie zastanowimy się, jak zbudować poparcie dla naszego działania i jak je zaplanować, aby było adekwatne do celów i możliwości. Omówimy też, na co należy uważać, aby nie wywoływać konfliktów.

Warsztat poprowadzi Dariusz Kraszewski – od wielu lat jest zaangażowany w kwestie obywatelskie. Współtworzył Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich – jedną z pierwszych organizacji strażniczych w Polsce, był współautorem Programu Laboratorium Monitoringu Budżetu, wspierał wdrażanie funduszy sołeckich w Polsce. Specjalizuje się w budżecie partycypacyjnym, konsultacjach społecznych, sprawach obywatelskich na poziomie gminny. Jest ekspertem Fundacji Batorego i wieloletnim współpracownikiem akcji Masz Głos, radnym gminny przez jedną kadencję, a obecnie zastępcą wójta.