Pomiń menu

Budżet obywatelski 2014

To mieszkańcy najlepiej wiedzą czego im potrzeba: czy lepiej zbudować jezdnię czy ścieżkę rowerową; ustawić latarnie, czy kupić sprzęt dla szkoły, a może zorganizować zajęcia dla dzieci?
Budżet obywatelski to pomysł na zwiększenie wpływu mieszkańców na to, jak wydawane są ich pieniądze. Będziemy działać na rzecz wprowadzenia takiego budżetu lub udoskonalenia jego zasad tam, gdzie już obowiązuje. Dołącz do nas!
Najpierw dowiecie się, co kandydaci na samorządowców myślą o wprowadzeniu budżetu obywatelskiego w Waszej gminie. Zbierzecie deklaracje i jeszcze przed wyborami poinformujecie o nich mieszkańców Waszej gminy. To ważne, by wyborcy wiedzieli, które komitety i którzy kandydaci planują dać im możliwość współdecydowania o gminnych wydatkach. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli dokonać świadomych wyborów.
 

 
 
Krok 1: Sprawdź czy w Twoim mieście jest budżet obywatelski.
 
Jeśli taki mechanizm już działa, dowiedz się jak funkcjonował do tej pory. Dowiedz się, kto zainicjował jego powstanie, jak wyglądała lokalna debata i kto bierze w niej udział, jak wyglądały procedury, jakie pomysły były zgłaszane do realizacji i które z ich zrealizowano.
 
Jeśli w Twoim mieście budżet obywatelski jeszcze nie powstał, dowiedz się czy ktoś już próbował go wprowadzić.
Przydatne materiały:

Jak uzyskać informację publiczną (więcej)
Raport o budżetach obywatelskich

 
Krok 2: Znajdź sojuszników
 
Łatwiej działać w grupie. Wprowadzenie budżetu obywatelskiego wymaga bardzo dużo pracy więc warto od samego początku włączyć w swoje działania jak najwięcej osób. Kandydaci i kandydatki do władz gminy chętniej wezmą pod uwagę Wasze pomysły jeśli będą wiedzieć, że popiera je wielu mieszkańców. Warto stworzyć grupę roboczą, która zajmie się m.in. organizacją debaty z kandydatami. Zaproście do niej przedstawicieli różnych grup mieszkańców, lokalnych liderów opinii, przedstawicieli mediów.
 
Przydatne materiały:

Jak stworzyć grupę roboczą (więcej)

Krok 3: Poznajcie proces i przygotujcie propozycje
Na tym etapie należy zaplanować, jak powinien wyglądać budżet obywatelski w Waszej gminie. Aby dobrze zaplanować ten proces, warto sięgnąć po doświadczenia innych gmin. W Polsce z budżetem partycypacyjnym eksperymentowano już w ponad 80 miastach. Bazując na doświadczeniach innych łatwiej będzie znaleźć dobre rozwiązania oraz uniknąć błędów.
Jeśli w Waszej gminie działa już budżet obywatelski warto zebrać opinie mieszkańców na temat przebiegu procesu: Czy mieszkańcy brali w nim udział? Czy wiedzą na czym polega? Co uważają za udane, a czego chcieliby uniknąć w kolejnych edycjach?
Jeśli w gminie nie wprowadzono jeszcze budżetu partycypacyjnego zapytajcie mieszkańców, jak widzą jego wprowadzanie: Czy uważają, że to ważna sprawa? Czy mają pomysł jak to zrobić, jakie są ich oczekiwania, czy będą brali w nim udział?
Informacje od mieszkańców można uzyskać za pomocą ankiety, sondy czy spotkania. Więcej pomysłów znajdziecie w naszym poradniku.
 
Przydatne materiały:

Jak zbierać opinie (więcej)

Krok 4. Przygotujcie propozycje i pytania
 
Na podstawie zebranych informacji przygotujcie propozycje rozwiązań i ulepszeń budżetu obywatelskiego w Waszej gminie oraz pytania, które chcielibyście zadać kandydatom startującym w wyborach samorządowych.
 
Kandydatów do władz miasta, w których budżet obywatelski już działa, warto zapytać m.in. o to:

Co sądzą o powołaniu zespołu do spraw budżetu obywatelskiego w skład którego wejdą mieszkańcy, przedstawiciele organizacji społecznych, urzędu miasta i rady miasta?
Co sądzą o zwiększaniu puli środków na budżet obywatelski w kolejnych latach?
Jak chcą promować budżet obywatelski wśród mieszkańców miasta?
Jak długo budżet obywatelski będzie działał w mieście?
Co ich zdaniem jest najważniejsze w budżecie obywatelskim i jak należy dbać o jego rozwój?

Kandydatom/kandydatkom w miastach w których budżet obywatelski jeszcze nie powstał warto zadać poniższe pytania:

Co sądzą o włączaniu mieszkańców we współdecydowanie o wydatkach z budżetu miasta?
Co sądzą o tym aby decyzje mieszkańców dotyczące wydzielonej części budżetu miasta były wiążące?
Czy gotowi byliby zaakceptować decyzje podjęte przez mieszkańców nawet jeśli nie byłyby zgodne z ich własnymi przekonaniami?
Czy słyszeli o budżecie obywatelskim i co myślą o tej idei?

Więcej ważnych pytań znajdziecie tutaj:

Katalog pytań (opublikowany zostanie po warsztatach wprowadzających)

Krok 5: Zorganizujcie spotkania z kandydatami
Zorganizujcie otwarte spotkanie kandydatów/ek z mieszkańcami, podczas którego zaprezentujecie swoje propozycje dotyczące budżetu obywatelskiego, zadacie kandydatom/kom pytania dotyczące przyszłości tej instytucji w Waszym mieście oraz przedyskutujcie kształt budżetu obywatelskiego w kolejnych latach.
Bardzo ważne aby w debacie wzięli udział kandydaci z różnych komitetów wyborczych. Dobrze byłoby aby kandydaci i kandydatki po spotkaniu podpisali porozumienie o działaniach na rzecz budżetu obywatelskiego w gminie już po wyborach. Oczywiście taki dokument formalnie nie zobowiązuje kandydatów, jest po prostu obietnicą daną mieszkańcom. W przyszłości łatwo będzie do niej wrócić!
 
Przydatne materiały:

Jak zorganizować debatę (więcej)

Krok 6: Przekażcie informacje innym mieszkańcom
Zadbajcie o to, aby o tym jak widzą budżet obywatelski poszczególni kandydaci/ki dowiedziało się jak najwięcej mieszkańców. To ważne aby mieli możliwość porównania poszczególnych stanowisk, dzięki temu ich udział w jesiennych wyborach samorządowych będzie świadomy! Warto zwrócić się z tą sprawą do lokalnych mediów. Zachęcajcie wyborców do korzystania z zebranych przez Was materiałów oraz do samodzielnego kontaktu z kandydatami i zadawania im pytań.
 
Przydatne materiały:

Jak informować (więcej)

 
Krok 7: Wdrażamy budżet obywatelski
Po wyborach, Waszym zadaniem będzie działać na rzecz wprowadzić budżet obywatelski w Waszej gminie albo ulepszenia go zgodnie deklaracjami kandydatów. Proponujemy zacząć od spotkania, podczas którego omówicie szczegóły wprowadzenia zaproponowanych rozwiązań.

1. Jeśli nie brałeś jeszcze udziału w akcji: zarejestruj się do akcji, po aktywowaniu przez nas konta zaloguj się, następnie wybierz konkretne zadanie (wchodzisz w interesujące Cię zadanie i w prawym górnym roku klikasz dołącz).
2. Jeśli brałeś już udział w akcji i masz już konto: zaloguj się i wybierz konkretne zadanie (wchodzisz w interesujące Cię zadanie i w prawym górnym roku klikasz dołącz).
3. Jeśli chcecie otrzymać rozszerzone wsparcie (m.in. szkolenie), to na adres [email protected] prześlijcie odpowiedź na pytanie: „Dlaczego chcecie realizować właśnie to zadanie?”

Członkowie grupy

Ta grupa jest prywatna. Musisz być zarejestrowanym użytkownikiem i złożyć podanie o członkostwo aby dołączyć.