Pomiń menu

Dostępne sesje Rady 2012

Jeśli uważasz, że mieszkańcom brakuje informacji na temat tego, co się dzieje w twojej gminie lub nikt nie interesuje się sprawami lokalnymi, łatwo możesz to zmienić dzięki upowszechnieniu relacji z sesji Rady Gminy / Miasta.

 

Twoim zadaniem jest wprowadzenie zwyczaju relacjonowania sesji Rady Gminy / Miasta.

 

Według obowiązujących przepisów prawnych sesje Rady Gminy są ogólnodostępne i żaden z przepisów nie zakazuje rejestrowania i udostępniania materiałów z obrad. Dzięki poniższym wskazówkom umożliwisz mieszkańcom łatwy dostęp do informacji o tym, co się dzieje w gminie, a radnym przypomnisz o wyborcach.

 

Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej – znajdziesz tutaj

 

Sprawdź, czy w twojej Gminie publikowane są relacje z posiedzeń Rady Gminy/Miasta. Materiały z sesji mogą być udostępniane np. w postaci reportaży w gazetach lokalnych, transmisji on line na forach internetowych czy retransmisji w lokalnej telewizji.

 

Listę potencjalnych kanałów informacyjnych – znajdziesz tutaj

 

 

Jeśli w twojej gminie nie ma zwyczaju relacjonowania sesji Rady, postaraj się przekonać lokalne władze i media, że warto to robić.

 

Lista możliwych dróg działania i wymogi techniczne rejestrowania sesji – znajdziesz tutaj

 

Wiele z tych rozwiązań można realizować bezkosztowo albo przy niewielkim nakładzie finansowym. W przypadku gazet wydawanych przez samorządy radni mogą podjąć specjalną uchwałę, w której zostanie ustanowiony zapis obligujący gazetę do relacjonowania posiedzeń Rady Gminy/Miasta. Na stronie lokalnego forum internetowego może być ona transmitowana on line. Zachęcamy do umieszczania relacji w postaci pliku mp3 na stronie urzędu gminy lub na ogólnodostępnej stronie, umożliwiającej dodawanie plików dźwiękowych. Lokalna telewizja może retransmitować obrady na swoich kanałach. Ciekawym rozwiązaniem jest założenie własnego kanału filmowego na stronie http://www.youtube.pl. Można też wykorzystać profil lub funpage na Facebooku.

 

Co możesz zrobić krok po kroku:

 

Spotkaj się z przedstawicielami mediów: miejscowej gazety, forum internetowego, lokalnej telewizji lub radia. Spróbuj przekonać ich do informowania o przebiegu sesji, zamieszczania krótkich rozmów z radnymi, wprowadzenia stałej rubryki.

 

Poinformuj urzędników z Biura Rady Gminy i sekretariatu wójta/burmistrza/prezydenta o pomyśle rejestracji sesji. Zapobiegnie to atmosferze nieufności. Ponadto, w wielu miejscach, to gminny Wydział Promocji odpowiada za publikację materiałów audio – video na stronach gminnych, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) itd. Zaproponuj stworzenie specjalnej zakładki na stronie internetowej urzędu, na której mogą być udostępnione filmy z sesji lub linki adresów stron, pliki mp3, artykuły, reportaże itd. Przekonuj, że zarejestrowany materiał może świetnie posłużyć celom promocyjnym gminy/miasta. W razie potrzeby złóż oficjalne pismo do Kancelarii Urzędu lub Biura Rady i Wójta/Burmistrza. Sesja może być filmowana/rejestrowana osobiście przez uczestnika akcji Masz Głos, Masz Wybór lub przez osobę wcześniej do tego wyznaczoną, np. nagrywana przez dziennikarza, przedstawiciela innych lokalnych mediów, pracownika urzędu lub osobę dysponującą odpowiednim sprzętem.

 

Doprowadź do spotkania wszystkich stron – przedstawicieli samorządu, lokalnych mediów i innych osób zaangażowanych w realizację zadania. Pomoże to ustalić zasady działania. Istotne jest, aby na spotkaniu wyjaśnić, po co i dla kogo to robicie. Warto również ustalić zadania poszczególnych osób.

 

W sytuacji, kiedy wszystko jest już ustalone, dysponujesz odpowiednim sprzętem, każdy wie, za co odpowiada, możesz rozpocząć rejestrację i upowszechnianie sesji rady poprzez: transmisję sesji on line na gminnej stronie internetowej, nagranie materiału dla lokalnej telewizji, relację z posiedzenia do lokalnej gazety lub utrwalenie sesji w postaci pliku dźwiękowego mp3 i umieszczenie go na stronie Urzędu Gminy/Miasta, forum internetowym czy innych możliwych miejscach.

 

Zainteresuj mieszkańców relacjami z posiedzeń Rady swojej gminy.

 

Pomysły na działania promocyjne znajdziesz tutaj: Jak promować wydarzenia w społecznościach lokalnych?

 

 

Jeśli twoja gmina relacjonuje sesje Rady, jednak mieszkańcy niewiele wiedzą na ten temat, zastanów się, dlaczego tak jest? Co możesz zrobić, żeby zainteresować mieszkańców lokalną polityką?

 

Przekonaj wójta/burmistrza/prezydenta lub przewodniczącego rady, aby napisał list do mieszkańców, w którym poinformuje o rozwiązaniach ułatwiających dostęp do informacji.

 

Zaproponuj, aby informacja o relacjach umieszczana była w gminnym newsletterze, na gminnych tablicach ogłoszeniowych, w szkołach, domach kultury, ośrodkach zdrowia i innych podległych samorządowi placówkach oraz w prasie lokalnej.

 

Zainteresuj przekazywaniem tej informacji lokalne portale społecznościowe.

 

Postaraj się o umieszczenie informacji na ten temat w lokalnej prasie, w ogłoszeniach parafialnych.

 

Informuj o relacjach z sesji Rady podczas wydarzeń lokalnych: festynach, odpustach itd. I zachęcaj, by władze też to robiły.

 

Dobre przykłady:

 

W Świerklańcu (woj. śląskie) sesję Rady Gminy nagrywa i retransmituje Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Inicjatyw Lokalnych SPIRIL. Na prośbę radnych materiał w całości jest publikowany przez lokalny portal internetowy.

 

W Trzebiatowie (zachodniopomorskie) z inicjatywą rejestracji sesji Rady Gminy wyszedł wójt. Rejestracją posiedzenia zajmuje się oddelegowany pracownik urzędu gminy. Relacja umieszczana jest na stronie urzędu gminy w specjalnej zakładce.

 

W Tłuszczu (mazowieckie) dziennikarz lokalnej gazety Stacja Tłuszcz nagrywa na dyktafon każdą sesję Rady Gminy i w plikach mp3 upublicznia na stronie gazety i lokalnym forum internetowym. Z jego materiałów korzystają inne gazety, zajmujące się tematyk lokalną

 

 

Członkowie grupy

Ta grupa jest prywatna. Musisz być zarejestrowanym użytkownikiem i złożyć podanie o członkostwo aby dołączyć.