Pomiń menu

Zasady

Organizacje i instytucje uczestniczące w akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015 zobowiązane są do przestrzegania następujących zasad:

  • Prezentujemy problemy i interesy różnych grup mieszkańców, a nie tylko członków własnej organizacji.
  • Wypowiadamy się w imieniu tych mieszkańców, których opinię poznaliśmy.
  • Zapraszamy na debaty i spotkania osoby z różnych środowisk, reprezentujące różnorodne poglądy.
  • O prowadzonych działaniach na bieżąco informujemy mieszkańców, władze samorządowe, komitety wyborcze (m.in. za pośrednictwem lokalnych mediów).