Pomiń menu

Rejestracja

Rekrutację do akcji Masz Głos w edycji 2022 zakończyliśmy 21 marca. Wyniki rekrutacji ogłosimy 30 marca na stronie www.maszglos.pl i w mediach społecznościowych.

Jeśli grupa nieformalna lub organizacja społeczna, w której jest aktywny/-a, jest zainteresowana działaniem w ramach akcji Masz Głos, skontaktuj się z nami: [email protected]