Pomiń menu

Fundacja ANANKE

Fundacja ANANKE prowadzi lokalną stacje radiową pn. Radio 7 ,która stawia sobie za cel podjęcie funkcji radia obywatelskiego, działającego na rzecz wspólnoty lokalnej, którą obejmie swoim zasięgiem. Funkcję tę pragnie realizować poprzez aktywne uczestnictwo w szerokim spektrum spraw dotyczących tej wspólnoty.

Co nowego?