Pomiń menu

Centrum Edukacji Nieformalnej Trampolina

Centrum Edukacji Nieformalnej Trampolina liczy obecnie 21 członków w wieku 19-67 lat.Liczna grupę stanowią wolontariusze w wieku 20-25 lat realizujący obecnie dwa projekty edukacyjno - artystyczne (street - art i muzyka andergrandowa). Przygotowujemy się do przyjęcia studentów w ramach Study Tours to Poland. Misją stowarzyszenia jest inspirowanie do rozwoju osobistego i wspieranie w tym procesie poprzez nieformalną edukację i uczenie ustawiczne.

Udział w poprzednich edycjach