Pomiń menu

Fundacja Inicjatyw Kulturalnych

Głównym celem Fundacji Inicjatyw Kulturalnych jest popieranie wszelkich inicjatyw kulturalnych, ich organizacja i upowszechnianie, tworzenie materialnych warunków amatorom uzdolnionym artystycznie, jak również prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i informacyjnej.